Af Bo Christensen, Gruppeformand – De Konservative i Sorø byråd

Det er nok ikke gået manges næse forbi, at Bo Mouritzen ihærdigt promoverer sig selv og skaber splittelse i Sorø byråd – senest med en hård kritik af at flertalsgruppen skulle bygge mure op og føre rigid blokpolitik.

Igen og igen skal vi lægge øre til usaglige synspunkter og usandheder. I forbindelse med Budget 2020-2023 stemte Enhedslisten sammen med Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti samt løsgænger Anita Eskildsen for en ”udskydelse” af Omfartsvejen. Der var ikke lagt en eneste krone ind i deres budgettet for 2020-23 til formålet.

Enhedslistens udsagn om, at S og SF skulle have rakt hånden frem i forbindelse med etableringen af en omfartsvej passer således ikke – og hvem har ikke bemærket de klare udmeldinger om ”børn før asfalt”.

Den form for signalpolitik som Enhedslistens Bo Mouritzen fører gavner ikke og den skaber splid. Det kom på seneste byrådsmøde til udtryk ved, at Socialdemokratiet stemte på 3 forskellige måder, til et forslag fra Bo Mouritzen.

Fra De konservatives side har vi ikke til hensigt formålsløst – og gang på gang – at skulle give modsvar til Bo Mouritzens uhyrlige påstande, når han ikke har vilje til, sagligt og sandfærdigt, at arbejde for kompromiser og løsninger for vores kommune.

Det er ikke udtryk for blokpolitik, men er i stedet et udtryk for, at De Konservative vil bevare fokus på de opgaver som skal løses.

Vi ønsker, at så mange bliver en del af den konstruktive dialog som muligt, og undersøger nu alternative muligheder med henblik på at forbedre trafiksikkerheden og trafikmængden gennem Tersløse og ved Dianalund.

Det sker bl.a. ved borgerinddragelse, som efterfølgende vil blive taget op til politisk drøftelse i fagudvalg og i byråd.

Foto: ABW