Af Bo Bjerre Mouritzen, på vegne af Enhedslisten Sorø

For alle partier er det jo væsentligt, at vi kan se os selv i den aftale, der er indgået, især når det handler om at rette op på økonomien. Det er en fælles opgave og derfor har det også været vigtigt for Enhedslisten, at alle partier var med i forliget.

I Enhedslisten har vi prioriteret at kernedriften ikke svækkes, især i forhold til børn og unge og klima og miljø. Et eksempel er, at vi blev enige om at holde fast i fremrykningen af minimumsnormeringerne på daginstitutionsområdet.

For 4 år siden var alle partier, på nær Enhedslisten, i gang med en ihærdig diskussion om hvilken vejføring omfartsvejen ved Tersløse skulle have. Enhedslisten spillede vi ind med børn før asfalt og ønskede en renovering af Holbergskolen på bekostning af omfartsvejen. Det er derfor med stor glæde, at vi kan konstatere, at der er sat midler af til, at vi kan igangsætte renoveringen af Holbergskolen og få bygget Troldehaven, mens etableringen af en omfartsvej er skubbet ud til efter denne valgperiode.

I Enhedslisten er vi også glade for, at vores forslag om at investere i en ekstra lønsum til børneområdets myndighedsrådgivning for at styrke området inden for børne- og unge psykiatrien.
Det sker på en meget alvorlig baggrund. Andelen af børn og unge i Danmark med en psykisk sygdom er fordoblet i perioden 2009-2019 og Sorø har i perioden den næsthøjeste udvikling i Danmark.

I 2009 diagnosticeredes 3,5% af børnene i Sorø med en psykisk sygdom. I 2019 var det 8,2% (det svarer til 2 elever i hver eneste skoleklasse og intet tyder på at antallet er faldende.

Vi er også glade for at være med til at skubbe det der kaldes en effektivisering af skoleområdet. Derfor var teksten ”Hvis ikke det er muligt at finde de besluttede effektiviseringer, forpligter forligspartierne sig til at finde alternative løsninger i forbindelse med budgetforhandlingerne i 2023 vedrørende budget 2024-2027.” Ikke mindst i lyset af, at vi er meget tvivlsomme overfor det realistiske i at opnå den foreslåede besparelse.

Vi havde gerne set, at der var blevet afsat ressourcer til at løse de kapacitetsproblemer der er på skole- og daginstitutionsområdet på Frederiksberg, men det var der ikke opbakning til. Det er aftalt, at der skal diskuteres løsninger frem til næste budgetaftale

På klima- og miljøområdet så vi gerne, at der blev etableret et decideret klima- og miljø sekretariat. Men det er der endnu ikke stemning for. Vi er derfor glade for, at der i første omgang er ansat en bæredygtighedsguide, selv om det sker i regi af Sorø erhverv, ligesom klimapuljen øges.

Vi er også meget glade for, at det lykkedes at fastholde naturvejlederen, der især for børn og unge er indgangen til at komme i kontakt med naturen.

En sidste positiv aftale er, at det med budgetforliget forhåbentligt er lykkedes, at gøre op med den blokpolitik, der efter Enhedslistens opfattelse, har været dræbende for det politiske klima i Kommunalbestyrelsen.

Vi er glad for, at der er kommet et blik på de strukturelle problemer, der har præget Sorø Kommunes økonomiplanlægning, men vi kunne godt have tænkt os et større fokus på, hvordan Sorø Kommune kan øge sine indtægter og bruge ressourcerne bedre, for eksempel via byggesagsgebyr og via regel- og bureaukratiforenkling. Det sidste har Enhedslisten allerede stillet forslag om i Kommunalbestyrelsen. Dette er indtil videre endt i en syltekrukke.

Alt i alt lykkedes det at lave et forlig med flere roser end torne, og de torne der kom med, bliver der forhåbentligt mulighed for at arbejde på at gøre noget ved, inden næste budgetaftale.