Politikerne har nu godkendt, hvilke projekter energipuljen skal bruges til, oplyser Sorø Kommune i en pressemeddelelse.

Det forventes, at energipuljen for 2021 vil givet en samlet besparelse på 278.000 kWh/årligt samt en samlet CO2-besparelse på 55 ton/årligt. Tilbagebetalingstiden er estimeret til knap 13 år.

Sorø Kommunes fagcenter Teknik, Miljø og Drift har forelagt overblik over hvilke projekter der anbefales igangsat med henblik på den bedste anvendelse af energipuljen. Dette har politikerne i form af Teknik og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen nu enstemmigt godkendt.

Der energioptimeres i denne omgang primært på skoleområdet, hvor både Sorø Borgerskole, Ruds Vedby skole og Frederiksberg skole står for tur. Der skal skiftes belysning og optimeres på varme- og ventilationskilder. Sorø Borgerskole og Frederiksberg skole kan ligeledes se frem til udskiftning af vinduer i henholdsvis blok B og blok 7.

Der er blandt andet fokus på optimering af indeklima i klasselokaler samt fleksibel lysstyring, hvis brugsmønsteret ændrer sig.

Energipuljen anvendes til at energirenovere kommunale ejendomme med henblik på at spare på varme, strøm mv. som led i efterlevelse af verdensmålene og Kommunalbestyrelsens mål om at arbejde hen i mod CO2-neutralitet. Puljen er lånefinansieret og lånet finansieres ved hjælp af besparelser som følge af investeringerne.

Ved ”Budgetaftale 2021” besluttede Kommunalbestyrelsen ikke kun at fortsætte, men også at fordoble energipuljen til 5 mio. kr. årligt.

Foto: ABW
Del på sociale medier