Som de første i Danmark kan Sydvestsjællands Kloakservice tilbyde Air-digging. Og 1. august havde de fornøjelsen af at hjælpe Sorø Forsyning A/S med frilæggelse af en ældre stophane, der skulle udskiftes.

Stophanen lå i et mindre “minefelt” af rør, kabler og lysledere, hvorved en traditionel opgravning ville være forbundet med stor risiko for beskadigelse af netop nogle af disse.

Men med Air-digging skyder Sydvestsjællands Kloakservice med, en stor mængde luft, en speciel patenteret pistol, som effektivt løsner jorden rundt om rør, kabler og lysledere m.m., uden at beskadige dem. Den løsnede jord suges herefter op af deres tørstofsuger (også kaldet mammutsuger).

Så står du og har en lignende opgave, så er de klar på at hjælpe på en meget effektiv måde.

Læs mere om Air-Digging på deres hjemmeside her.

Foto: Sydvestsjællands Kloakservice
Foto: Sydvestsjællands Kloakservice
Foto: Sydvestsjællands Kloakservice