Den 31. maj var der mulighed for både for både fællessang og for at blive klogere på historien om Krebshusalléen i Slaglille Kirke. Her fortæller medlem af menighedsrådet i Alsted Kirke Henrik Hansen om den fine aften. 

Efter endnu en fantastisk sommerdag var det dejligt at kunne sætte sig til rette i Slaglille Kirkes kølige kirkerum og få rørt sangmusklerne, under introduktion af det tidligere sognebarn, Niels-Erik Jespersen, med Sonnich Engsted ved klaveret.

Det var et godt udvalg af sange, 6 i alt, noget for enhver smag. Fra Grundtvig over Jens Rosendahl, Jens Smærup Sørensen, Niels Brunse til Johannes Johansen. Bare at nævne de første ord i hver enkelt sang må vække genkendelse og glæde hos de fleste. ”Det dufter lysegrønt af græs…”, ”Du kom med alt det der var dig…”, ”Hvad er det min Marie…”, ”Jeg ejer både mark og eng…” og efter foredraget ”Godmorgen lille land…” og ”Du som har tændt millioner af stjerner…”

Aftenens hovedemne, foredraget om Krebshusalléen, blev fortalt af pensioneret lektor fra Saxo-instituttet ved Københavns Universitet, Karl-Erik Frandsen.

Han kunne på en spændende og underholdende måde fortælle mangt og meget om den udvikling, der har været, siden anlægget af vejen mellem Ringsted og Slagelse begyndte omkring 1799 og nogle år frem. Vejen blev designet af franske vejingeniører, hvorfor den også blev benævnt ”Chausseen”. Selve arbejdet blev udført af fæstebønder, der blev udskrevet af herremændene, selvfølgelig uden betaling.

Foredraget omhandlede primært om det lille stykke vej som er fredet og ligger parallelt med den nuværende hovedvej A1 og overfor det nuværende Hotel Krebsehuset. Dette lille stykke ”Chaussé” rummer stof til mange timers fortælling. Hvis man kører ind på den gamle allé kan man se broen over Tuel å. Denne bro har haft mange navne gennem tiden bl. a. Bolborg Bro og Bolbro.

På alléen er der rester af det man kaldte ”rundingen”. Det var et sted, hvor hestevognene med store forspand kunne vende, og fragtgods, passagerer og post kunne udveksles. Der står endnu nogle gamle Lindetræer som viser hvor stor denne runding har været. I 1950 blev hovedvej A1 ført udenom Krebshusalléen og i 1965 blev alléen fredet.

Aftenen sluttede med at køre ned og besigtige alléen og drikke den medbragte kaffe. Et spændende foredrag, som kan give stof til egen fordybelse i lokalområdets historie.

Tak til Henrik Hansen for omtalen og for billeder fra arrangementet.

GemGem