Borgmester Gert Jørgensen svarer her på læserbrevet fra Lil Svanhof:

I dit læserbrev kritiserer du processen omkring borgermøderne i Tersløse og Dianalund og beslutningen om at sætte omfartsvejen på hold. Du mener ikke, der er sket ”en hujende høstfis” siden borgermødet i Tersløse den 21. januar.

Det er vigtigt for mig at understrege, at selvom jeg er bekendt med – og har stor forståelse for – at der er stærke interesser i både Tersløse og Dianalund i forhold til trafikløsninger, så er det i min optik afgørende, at der findes en samlet løsning, som omfatter begge områder. Lad mig derfor kort ridse op, hvad der er planlagt.

I december blev det meldt ud, at der ville blive afholdt to borgermøder om trafikløsninger – et i Tersløse og et i Dianalund. Begge møder med det formål at indhente forslag og ideer til trafikløsninger. På mødet i Tersløse var der fokus på trafikløsninger i Tersløse. På mødet i Dianalund den 10. marts vil der være fokus på trafikløsninger i forhold til Pilegårdsudstykningen, Holbergsvej og Holbergskolen. Man kan desuden indsende forslag og ideer gennem en elektronisk spørgeundersøgelse.

Datoen for borgermødet er annonceret i Sorø Avis og Ugebladet Vestsjælland den 29. januar, og vil inden for de nærmeste dage blive meldt ud i dagspressen og annonceret igen.

Når alle input fra de to møder er samlet, vil borger-arbejdsgruppen blive indkaldt til møde. Her vil de indkomne forslag blive drøftet. Dette vil formodentlig ske i starten af april. Arbejdsgruppen blev nedsat på borgermødet i Tersløse den 21. januar og vil på mødet i Dianalund blive udvidet til også at omfatte repræsentanter for DUR og Holbergskolen.

Herefter vil kommunens rådgiver blive sat på sagen og blive bedt om at udarbejde et skitseforslag, som kan behandles politisk.

I forhold til dine kommentarer til beslutningen om at sætte omfartsvejen på hold, så forstår jeg godt din frustration.

Omfartsvejen og cykelstien var budgetteret til at koste godt 47 millioner kr. På grund af dårlige jordforhold viste det sig imidlertid, at projektet – ifølge rådgiveren – kunne blive op mod dobbelt så dyrt. Det er korrekt, at man ved at udarbejde et alternativt projekt muligvis ville kunne bringe meromkostningen betydeligt ned – i størrelsesordenen 10-18 mio. kr. Det bemærkede jeg også på mødet i Tersløse. Det vil imidlertid kræve udarbejdelsen af et helt nyt projekt, hvilket vil kræve fornyet politisk behandling. Da flertallet bag omfartsvejprojektet har tilkendegivet, at man ønsker at være realistisk, da man allerede har strakt sig langt for at få økonomien i projektet til at hænge sammen, er det usandsynligt, at en fornyet politisk behandling vil give opbakning til et alternativt projekt, heller ikke selvom det skulle vise sig ”kun” at være 10 mio. kr. dyrere.

Når administrationen efter borgermødet den 21. januar valgte at invitere en enkelt borger til møde, skete det for at kunne imødekomme borgerens ønske om meget detaljerede svar fra kommunens rådgiver om meget specifikke spørgsmål vedrørende omfartsvejprojektet. Mødet handlede ikke om de fremadrettede trafikløsninger, hvorfor arbejdsgruppen ikke var inviteret.

I forhold til dine bemærkninger om aktindsigten, så ved jeg, at I er i dialog med administrationen om dette.

Foto: ABW