Vi mødes i haven
Det er et stort projekt, planlægningen og effektueringen af en blomsterfestival, der kan sætte Sorø på Danmarkskortet. Mange af os husker Barda på Parnas, der i 2010 trak 10.000 rollespillere til byen, et projekt der gav overskud og en uvurderlig branding af Sorø i landsdækkende medier.

Jesper Carl Corfitzen

Dit Sorø møder fredag de to tovholdere bag blomsterfestivalen, Henrik Thorsager og Jesper Carl Corfitzen, til en snak om branding – blandt andet.

Vi mødes i Jespers have på Frederiksberg i Sorø, og der bliver heldigvis også tid til en rundvisning i landskabsarkitektens have med rislende vandløb, store regngennemtrængelige trædesten og farvestrålende staudebede i vild stil med plads til det selvsåede. Den tidligere havefaglige leder af i Haveselskabet og dets Have på Frederiksberg, nu rådgiver hos bl.a. Bolius og TV2, har stærke holdninger til haver, ikke mindst til havens grænser; hækkene og grøftekanterne. Det kommer I til at høre mere om senere på sommeren!

Godt gang i fundraisingen
Dit Sorøs udsendte bliver udsat for et sandt bombardement af ideer og inspiration, men Sorø Blomsterfestival er mere end uudtømmelig planteviden og Store Planer. Tovholderne er meget langt i processen med at skaffe såvel kommunal opbakning som kapital. Stiftelsen Sorø Akademi har givet grønt lys. Uden dem gik det ikke.

Borgmesteren og det meste er byrådet ser meget positivt på projektet. Og de første erhvervsdrivende har allerede givet tilsagn om sponsorater. “Vi har fået et væld af positive tilkendegivelser fra lokale erhvervsdrivende. Jeg har talt med Casper Knudsen fra Altan.dk, som bliver en af de første sponsorer”, fortæller Henrik Thorsager. “Også Henrik Christensen fra Gunnar Christensens Planteskole i Fjenneslev er med på et sponsorat”, supplerer Jesper Corfitzen.

Henrik Thorsager Andersen

Sensommeren og efteråret skal bruges på fundraising til projektet, som der heldigvis er mange virksomheder og foreninger, der kan spejle sig i. “Målgruppen spænder vidt fra eliten indenfor planteavl, landbruget, hvor vi i Region Sjælland har mange stærke repræsentanter. Fra egnens professionelle blomsteraktører over de mange kompetente haveejere og lokale producenter af hjemmedyrkede grøntsager til børnehaver”, siger Henrik Thorsager. “Dagplejere på Frederiksberg har vist stor interesse. Vi vil også gerne genoplive skolehaverne og understøtte haverne på plejehjem”, siger Jesper Corfitzen.

Blivende værdi
Blomsterudstillingerne kan i stort omfang genbruges i de offentlige institutioner – det bliver ikke bare smidt ud, når festivalen er slut. I det hele taget er det tanken, at Sorø Blomsterfestival skal have blivende værdi, byggende på principper om bæredygtighed. Ambitionen er at festivalen skal vare hele havesæsonen, indrammet af to store events; en forårsevent med fokus på frø og sommerblomster og en høstevent med fokus på stauder, plantebytte, frugt og grønt. Sorø Blomsterfestival skal også være en årligt tilbagevendende begivenhed.

“Det er vigtigt for os at understrege, at dette er ikke “vores” projekt, men alle tager ejerskab. Vi sætter en paraply op, hvor alle, der vil være med, kan byde ind på hver deres måde”, siger de to tovholdere samstemmende. Den decentrale tilgang virker, for dermed viser Sorø, hvad vi kan, når vi står sammen.

Og så er vi tilbage til udgangspunktet. Til brandingen af byen. Effektiv branding sker jo ikke med powerpoints fyldt med fluffy budskaber om Sorøs lyksaligheder. Men ved de konkrete fordele ved byen, naturen og arkitekturen, og i den grad også et folk der trives og har tillid til hinanden. Et folk der handler.

Dit Sorø glæder sig til at fortælle meget mere om udviklingen af Sorø Blomsterfestival!