Af Mikael Kienitz, Dianalund

I forlængelse af mødet d. 4. maj på Holbergskolen skriver jeg til hele kommunalbestyrelsen og omliggende øer.
Mødet skulle have været en debat om omfartsvejen i Tersløse, men det udviklede sig til en debat om trafikproblemer ved Holbergskolen og ubetydelige støjproblemer, næsten ingen snak om Tersløse!

Men problemerne ved Holbergskolen har overordnet ikke noget at gøre med de grundlæggende ideer omkring omfartsvejen og de beboere som dagligt må finde sig i livsfarlig trafik og støj i Tersløse.

Det østlige forslag, som blev meget omtalt på mødet, løser jo ikke trafikproblemerne i hele Tersløse. Der vil stadig være meget trafik på 219, og det er den farligste del af vejnettet.

Med forslag øst flytter man transittrafikken ned igennem selve Dianalund, og belaster vejnettet dér til gene for endnu flere beboere end idag og også for transittrafikanterne, det kan ingen være tilfreds med.

På mødet brugte man meget tid på forholdene omkring Holbergsskolen. Det er jo et helt andet projekt, som kun sekundært har noget at gøre med trafikforholdene i Tersløse, men nok for at dreje uden om de virkelige forhold.

Man belaster Dianalund (forslag øst) med den tunge trafik som idag buldrer igennem Tersløse. Det kan ingen være interesseret i.

Dette forslag løser mange problemer langt ud i fremtiden, hvor transittrafikken sies fra uden for byområderne og resten fordeles hensigtsmæssigt i lokalområdet til glæde for alle!

En sydvest/vestlig løsning, som vist på vedhæftede billede, er kun ca 400 meter længere, men den løser til gengæld langt flere trafikproblemer i området ganske gratis. Løsningen er heller ikke så ødelæggende som forslag øst, hvor store arealer bliver uhensigtsmæssigt afskåret fra landbrugsbedrifterne og bliver komplicerede at nå.

Kun tre landbrug bliver ved denne løsning direkte amputeret, men da det er et plantelandbrug er det til at overse! En stor afvandingsledning krydses også af forslag øst?

Man er længere væk fra følsomme områder (vandindvinding, Tersløsegård og Kammergave) med dette forslag!
Den jord der ligger imellem Tersløse og den her foreslåede løsning kan bruges til andre formål, det er forholdsvis små arealer i forhold de arealer som forslag øst ødelægger.

Man kommer heller ikke ned i den bløde jord ved at linieføre nærmere på Holbergsvej, og en fin rundkørsel hvor vejen krydser Skellebjergvej skulle give en gnidningsfri afvikling af især transittrafikken uden at komme ind i byområder, langt ud i fremtiden.

Prisen på løsningen kan være indenfor budgettet, idet jeg har kigget på priser på andre lignende vejprojekter, og her svinger prisen fra 8.500.000 kr. til 30.000.000 kr. pr. km. Da der ikke er broer og andre fordyrende gener ved sydvest/vestlig pladsering er prisen nok nærmere 9.000.000 til 12.000.000 kr./km, måske lavere. Så der skulle være rigeligt plads til en god fremtidssikret løsning, som den her skitserede sydvest/vestlige og en cykelsti.

De ca. 32.000.000 kr. + (8.000.000 kr. cykelsti) som er afsat til omfartsvejen skulle vel ikke bruges til løsning af trafikproblemerne omkring skolen. Det bliver løst som en sidegevinst for den nævnte syd/sydvest løsning uden beregning.

Man gjorde en del ud af støjgener på mødet. Det problem løses ved at vejen nu kommer længere væk fra de nu støjplagede beboere, en gratis sidegevinst. Ingen siger jo at der absolut skal være 80 km/t på omfartsvejen så en lavere hastighed løser også meget af støjproblemet.

For at man ikke fra øst bruger den gamle vej igennem Tersløse og vest fra Skellebjerg kan der jo laves gener, så den ikke mere er så attraktiv.

Køretiden imellem Dianalund og Sorø kan ikke diskuteres, da det er så små rudimentære forskelle at den savner virkelighed.

Der er ved skolen mig bekendt ikke sket ulykker som dem der er i Tersløse. At opdele Tersløse en vel heller ikke attraktivt løsning for nogen, det er byen ikke stor nok til.

Den her foreslåede løsning vil være bæredygtig i mange år frem i tiden. Den har så mange fordele og positive bivirkninger, at den må foretrækkes frem for østløsningen, der ikke har nogen sidegevinster, belaster Dianalund med meget mere trafik, generer de berørte lodsejere med store omkostninger til drift i fremtiden og berører følsomme områder (vandindvinding, Tersløsegård og Kammergave).

Jeg håber man tænker sig om en ekstra gang!