Næstved, Sorø og Ringsted Kommuner meddeler, at der kan søges tilladelser til udlejningsvirksomhed for sejlads på Susåen og Tystrup Bavelse Søerne.

For ansøgninger i sæsonen 2022-2027 er der en række krav, der skal være opfyldt for at komme i betragtning.

For at søge om tilladelser til udlejningsvirksomhed af fartøjer til langturssejlads skal ansøger blandt andet som minimum råde over 2 godkendte isætningspladser, 2 godkendte rastepladser og 3 godkendte lejrpladser. Bemærk, at de enkelte pladser kun kan tælles med én gang som enten raste- eller lejrplads.

For at søge om tilladelser til udlejningsvirksomhed af fartøjer til timesejlads skal ansøger blandt andet som minimum råde over en raste- og isætningsplads.

Ansøgningsmaterialet finder du bl.a. på Sorø Kommunes hjemmeside her: https://soroe.dk/nyheder/2021/11/du-kan-soege-om-tilladelse-til-kanoudlejning

Har du spørgsmål, kan du skrive til Næstved Kommune på natur@naestved.dk

Ansøgningen skal være Næstved Kommune i hænde senest søndag den 12. december 2021, og man forventer at have behandlet ansøgningerne senest 31. januar 2022.

Foto: ABW