Præsident for Sorø Rotary Klub, Henrik Christensen, overrakte forleden 10.000 kr. til Røde Kors i Sorø, med henblik på at hjælpe flygtninge fra Syrien.

Hans Lambek og Henrik Christensen
Hans Lambek og Henrik Christensen

Efter tre års blodige kampe har situationen i Syrien fået ufattelige menneskelige konsekvenser for dem, der er uden skyld i krigen. Familier er tvunget på flugt fra deres hjem. Civile sulter, fordi de er fanget i krigszoner afskåret fra basale fødevarer. Vinterkulden skaber svære vilkår for flygtningene. Næsten halvdelen af krigens ofre er børn, der vokser op midt i rædslerne, og de risikerer alvorlige ar på sjælen.

Mere end 10,8 millioner syrere har netop nu brug for humanitær hjælp. 6,5 mio. befinder sig stadig inde i landet, fordrevet fra deres hjem, og kæmper en daglig kamp for at overleve. Røde Kors og Syrisk Røde Halvmåne hjælper over 3 millioner syrere hver måned. Hjælpeorganisationerne er ansvarlige for at uddele nødhjælpen inde i Syrien og kæmper for at nå ud til så mange som muligt. De hjælper også de mange, særligt kvinder og børn, der er flygtet til lejre i nabolandene. Også her er der desperat brug for nødhjælp, psykisk førstehjælp samt medicin og lægehjælp.

De 3.000 frivillige – bl.a. læger og sygeplejersker – sætter hver dag livet på spil for at hjælpe de mange uskyldige ofre for krigen. Siden konfliktens start har 34 frivillige hjælpearbejdere mistet livet i forsøget på at hjælpe andre.

Hans Lambæk, der er formand for Røde Kors i Sorø, modtog pengene, udtrykte stor taknemmelighed over donationen og sendte samme dag pengene videre til Syrienindsamlingens kontonummer.

Pengene fra Rotarys indsamling til Syrien vil indgå i det hjælpearbejde som Dansk Røde Kors sammen med Syrisk Røde Halvmåne udfører i Syrien:

• Nødhjælp i form af mad, køkkensæt, hygiejneartikler, tæpper og madrasser
• Mobile sundhedsklinikker
• Ambulancer, uddeling af medicin og medicinsk udstyr
• Førstehjælpspakker og træning af frivillige i førstehjælp
• Psykosocial hjælp til børn og voksne på flugt fra krigen