Der skal alene arbejdes udfra en konkretisering af den såkaldt østlige udfletning. Det fremgår af DN Sorøs kommentar til Bane Danmarks debatoplæg om kapacitetsudvidelse ved Ringsted.

DN Sorø siger dermed nej til den sydlige omfartsbane, som reelt ikke vil løse ret mange trafikale problemer, vil skære dybt ind i værdifulde landskaber og fragmentere med væsentlige negative konsekvenser for dyrelivets mobilitet og spredningsmuligheder.

Fordelen ved den østlige omfartsbane er, at den etableres på det allerede eksisterende jernbanenet, ikke bidrager til yderligere fragmentering af landskabet, har begrænsede konsekvenser for naturen både i Ringsted og Sorø Kommuner og samtidig sikrer den Ringsteds som smidigt trafikalt knudepunkt på Sjælland.

Se DN Sorøs kommentar her:
Kommentar til debatoplaeg fra Bane DK

Del på sociale medier