Af Niels Hilker, formand for DN Sorø

Niels Hilker. Foto: DN Sorø

En mærkbar medlemstilgang er resultatet for DN Sorø, som i månederne april og maj har fået 115 nye medlemmer.

Danmarks Naturfredningsforenings sekretariat har i den periode haft telefonisk medlemstegning i Sorø Kommune. DN ringer, fordi det gør en forskel at have medlemmer. DNs arbejde er bl.a. helt afhængigt af medlemkontingenter og modtager ikke tilskud fra det offentlige.

Men i DN Sorø har vi også andre grunde til til at være rigtig glade for de 115 nye medlemmer. De bliver et supplement til de ca. 800 medlemmer, DN Sorø har i forvejen. Og vi håber at se en del af dem, som aktive i en af de 11 lokale arbejdsgrupper.

Naturen og miljøet er trængt af de beslutninger, der træffes på landsplan såvel som lokalt. Og beskyttelse af naturen er hjerteblod for DN. De nye medlemmer vil derfor også være med til at styrke DNs rolle, som naturens advokat.