Du kan også møde DN Sorø på Folkemødet i Sorø lørdag den 18. september 2021 kl. 11-16.

Det foregår på Store Plads, Sorø Akademi. Her har DN Sorø udover en pavillon også besøg af DNs “Naturens Ambulance”, som medbringer diverse informationsmateriale.

Der vil på Folkemødet i løbet af dagen være forskellige debatter. Kl. 12.30-13.30 – i telt 1 vil der være debat om: Klimahandleplan for Sorø Kommune. Hvordan kan vi bidrage hver især? Her vil Katja Parlo, der er tovholder for foreningens arbejdsgruppe “Grøn Omstilling”, bl.a. deltage.

De håber at du kigger forbi. Se oversigten over stande her.

På Folkemødet i 2019 havde DN Sorø bl.a. insekthoteller som blikfang. Foto: DN Sorø