Det tekniske budget for 2020-2023 for Sorø Kommune sendes nu i høring frem til den 9. oktober kl. 9.00, oplyser kommunen i en pressemeddelelse.

Sorø Kommunes budgetproces er forsinket i forhold til tidligere år på grund af folketingsvalget og de udskudte økonomiforhandlinger mellem regeringen og kommunerne. Det betyder, at Byrådet har set budgetmaterialet for første gang på et budgetseminar onsdag den 2. oktober, hvorefter Økonomiudvalget har sendt materialet i høring.

Kommunaldirektør, Søren S. Kjær, siger:

– Vi beklager, at vi i år kun har mulighed for en ganske kort høringsperiode, før Byrådets budgetseminar den 11. oktober. Økonomiaftalen mellem regeringen og kommunerne plejer at være på plads før sommerferien, men var i år først på plads i starten af september, og kommunerne har først her den 25. september fået besked om næste års skatter, tilskud og udligning. Så processen bliver det muliges kunst, når vi som kommune er forpligtet til at have et vedtaget budget klar den 5. november.

Årets Økonomiaftale mellem regeringen og kommunerne giver flere penge til kommunerne i 2020, mens der ikke er taget stilling til konkrete tilskud i årene 2021-2023.

Foto: ABW

For Sorø Kommune betyder Økonomiaftalen, at det eksisterende serviceniveau kan opretholdes i 2020. Kommunens økonomi er fortsat under pres på grund af den stigende efterspørgsel efter kommunale velfærdsydelser, hvilket betyder, at Byrådet er nødt til at omprioritere midler fra et område til et andet, hvis de ønsker at fremme nye tiltag.

Det tekniske budgetforslag, der danner grundlaget for den politiske forhandling mellem byrådets partier, rummer 57 forslag til omprioritering på forskellige områder og til en samlet værdi af 15,5 mio. kr. i 2020 og over 30 mio. kr. i 2023.

Byrådets førstebehandling af budgettet finder sted den 9. oktober, og den 11. oktober er der forhandlingsseminar, hvor de indkomne høringssvar vil indgå. Herefter har Byrådet frem til andenbehandlingen den 5. november til at forhandle og indgå en aftale om de kommende års budget.

Budgetmaterialet kan ses på https://soroe.dk/om-kommunen/oekonomi/budget-2020

Høringssvar sendes til budgethoeringssvar@soroe.dk frem til 9. oktober kl. 9.