I 2020 fejres 100 året for genforeningen med Sønderjylland med kulturelle begivenheder, der stiller skarpt på grænselandets særlige historie i perioden 1864-1920 og på den danske identitet og den særlige danskhed, som den kom til udtryk før og efter genforeningen.

Foto: Anne Beth Witte, Dit Sorø

Denne udstilling følger nogle af de spor, som tabet af Sønderjylland og genforeningen i 1920 har afsat i dansk kultur. I sproget, gennem sangen, med byggestilen i form af Bedre Byggeskik, på højskolerne som centrale mødesteder og endelig i håndarbejdet, som mange lærte på højskolen.

I krigen i 1864 mistede Danmark Slesvig, Holsten og Lauenborg. I det vi i dag kalder Sønderjylland, levede 200.000 dansksindede under fremmed herredømme. I 56 år oplevede de deres sprog og kultur blive undertrykt. Alligevel bevarede mange dansksindede deres rødder til Danmark. En tilknytning der kun blev stærkere med tiden, efterhånden som undertrykkelsen tog til.

De dansksindede fik forbud mod tale dansk, at sende deres børn i danske skoler og at bruge Dannebrog. Flaget blev derfor gemt væk. Kun én gang om året ved hovedrengøringen kom flaget ud i det fri, hvor det blev luftet på hækken. Indendørs viste man sympatier med Dannebrog i forskellige udgaver, malet på kaffestel, vævet på duge, trykt på tørklæder og meget andet.

Udstillingen kommer ikke omkring det hele, så det er ikke den fulde “sandhed” om det særligt danske. Den lader sig næppe indfange. Tabet af Sønderjylland og genforeningen 1920 knyttede sammenhænge og gav inspiration mellem landsdelene. Herfra trækker udstillingen tråde frem til nationalstaten anno 2020 og spørger: hvad er særligt dansk for dig?

Blandt de kulturspor, som udstillingen forfølger er Genforeningssten, Bedre Byggeskik, Kaffebordet og Højskolerne:

Udstillingen rykker videre den 2. august 2020, så du kan stadig lige nå forbi Sorø Museum i Storgade. Læs mere her.

Del på sociale medier