Af Mikael Kienitz.

Så er det igen tid at vore politikere skal gøre sig fortjent til en ny periode i kommunalbestyrelsen!

En enkelt sag som ikke er til fordel for dem der har besluttet den er: “Omfartsvejen i Tersløse”. Den gør det meget vanskeligt at tro på at kommunen forvaltes på økonomisk fornuftig vis.

Man har lavet et forarbejde, som ligner et eller andet bestilt partifnidder og i den grad ikke lever op til at få Tersløse til at blive en trafiksikker by, men kun tilgodeser bilister fra Dianalund en lidet hurtigere adgang til motorvejen som eneste fordel. Der er jo også flere vælgere i Dianalund end i Tersløse.

Det økonomiske grundlag for omfartsvejen er allerede skredet med mange millioner inden projektet er igangsat, uden at der stilles spørgsmålstegn ved om der nu er et fornuftigt grundlag for at smide 47 mill. kr. ud på et projekt som ikke  løser de grundlæggende trafikproblemer i Tersløse. Totalløsning med følger af østforslag vil nærme sig 70 mill. kr.

Trafikmålingerne er så fejlbehæftede at det er uforståeligt at politikerne godtager dem uden forbehold, uden så meget som at have gennemregnet dem. I følge tællingerne forsvinder der dagligt langt over 600 biler i Tersløse? De kører ind men kommer aldrig ud igen? Man må gå ud fra at de enkelte regnearter er udbredt kendskab i kommunalbestyrelsen, men ingen af de ansvarlige politikere har kommenteret målingerne, man har bare accepteret dem råt! Det er penge der er smidt lige ud af vinduet!

Kommunalbestyrelsen har selv udlagt området øst for Tersløse til et OSD og kulturmiljøområde i kommuneplanen!

Trods det tilslutter man sig østløsningen, der ikke overholder afstanden til Dianalund Vandværks boringer, og som går midt igennem kulturområdet.

Alle de ulemper, som østforslaget skaber, er helt uden kommentarer fra de politikere, der har besluttet denne linieføring.  Man har end ikke nedværdiget sig til at fyldestgørende at forklare fordelene ved østforslaget, men det er nok fordi der ingen fornuftige fordele er.

Alle fordelene ved Sydvest/vest forslaget er blevet afvist eller forbigået i tavshed uden fornuftige begrundelser fra de ansvarlige politikere. Man har ladet tavsheden om dette forslag været fremherskende også selv om sydvest/vest forslaget er langt billigere og fremtidsvenlig og løser trafikproblemerne 100 % i Tersløse for 40 mill. kr.!

Det er jo kun oplevelserne omkring en enkelt sag, men der er sikkert mange andre der trænger til et eftersyn!

Man må konstatere at denne sag kommer ind under kategorien “møgsager”.