Af Jan Ekstrøm, Smedeparken

Det står nu lysende klart efter det nyligt afholdte Repræsentantskabsmøde i selskabet.

På mødet stillede formanden og den øvrige bestyrelse et mistillids votum til mit bestyrelsesmandat. Jeg var desværre forhindret i at deltage i Repræsentantskabsmødet, så jeg var derfor uvidende om bestyrelsens mistillid.

Årsagen til ”mistilliden” skyldes, at jeg havde benyttet min demokratiske ret til at fremsætte et forslag til Repræsentantskabsmødet. En demokratisk ret, der direkte er nævnt i vedtægterne for Sorø Boligselskab.

Forslaget var, at de beslutningskompetencer som Repræsentantskabet havde uddelegeret til bestyrelsen skulle trækkes tilbage.

Den holdning havde jeg givet udtryk for inden, jeg af formanden blev opfordret til at lade mig vælge til bestyrelsen, så det synspunkt har bestyrelsen hele tiden været bekendt med. Jeg ændrer da ikke holdning, fordi jeg bliver valgt ind i bestyrelsen.

Desuden har det nu vist sig, bestyrelsen ikke altid har haft styr på kompetenceforholdene, bl.a. i forbindelse med salget af Rådhusvej, hvor bestyrelsen benyttede en kompetence den ikke havde.

Det er ikke bare noget rod, det er ulovligt.

Da den øvrige bestyrelse ikke var glad for forslaget, blev jeg opfordret til at trække forslaget med den begrundelse, at det var et bestyrelsesanliggende. Hvad er et bestyrelsesanliggende? Jeg havde jo bare benyttet min demokratiske ret, som ikke har noget med bestyrelsen at gøre.

Betyder det, at man kan bringes til tavshed, når ”bestyrelsesanliggende-kortet” bliver trukket? Jeg formoder, at svaret på mit spørgsmål er: ja.

Jeg anerkender naturligvis Repræsentantskabets beslutning, men bekymrer mig over, at den er truffet på et grundlag, hvor Repræsentantskabet er blevet vildledt.
Når jeg, som person fremsætter et forslag, kan det ikke være ”uhørt og illoyalt”. Det er derimod uhørt og udemokratisk at fremsætte mistillid til min person, fordi jeg benytter min demokratiske ret. Det kalder man vildledning.

I mistillidserklæringen skriver bestyrelsen:
”For os er det vigtigt med en livlig politisk debat med forskellige synspunkter, ligesom vi sætter pris på, de forskellige kvaliteter og mærkesager hvert bestyrelsesmedlem har.”

Det må jeg kalde vildledning, når jeg har modtaget en mail med følgende ordlyd:

”Jeg har allerede fortalt dig, at jeg synes du skal passe på med særstandpunkter ført til protokols, da det dels er så vigtigt med en samlet bestyrelse udadtil, dels blot vil isolere dig indadtil. Det samme gør sig gældende med dit forslag til repræsentantskabet – blot meget værre.”

Hvis ikke det er en trussel, så er det i hvert fald et vink med en vognstang om, nu skal du bare rette ind ellers? Jeg føler ikke ligefrem, at der bliver sat pris på min mærkesag her.

Efterfølgende har jeg da tænkt over, hvordan ville jeg have haft det, hvis jeg havde ladet mig presse til at trække mit forslag; men jeg gjorde det rigtige.

Konklusionen er ganske enkel. Bestyrelsen lader hånt om vedtægterne for Sorø Boligselskab. Den anerkender ikke de demokratiske rettigheder.

Derfor kan jeg kun nære bekymring for fremtiden i Sorø Boligselskab, når jeg oplever, at beboerdemokratiet er ude af drift.