Af Bo Mouritzen, Byrådsmedlem – Enhedslisten i Sorø

Enhedslisten er gået sammen med resten af Sorø Byråd og er blevet enig om et budget for 2021. Det er glædeligt på flere områder:
– For det første, betyder brede forlig en større tryghed for borgere såvel som ansatte.
– For det andet, fordi vi fra Enhedslisten i meget høj grad kan se os selv i forliget, og i den sammenhæng gerne vil kreditere flertalsgruppen for at havet lyttet.

For Enhedslisten er der mange positive tiltag på blandt andet børn- og ungeområdet
– der starter en indfasning af minimumsnormeringer i 2021 og at der er fuld indfasning i 2023, to år før det landspolitiske mål. Enhedslisten havde gerne set, at det var pr. institution, men det må være noget af det vi kæmper videre for.
– der kommer kortere skoledage og dermed lægges der op til det endelige dødsstød for en elendig skolereform
– Lukkedagene rulles tilbage, desværre uden de sidste dage omkring påske kom med, i denne omgang.
– På det fysiske område, er der sat midler af til bedre rammer på skolerne. Dette er meget vigtigt for især Holbergskolen, hvor det er afgørende, at der bliver mulighed for mere end en facaderenovering.
– der er også sat midler af til at forbedre skolernes toiletforhold, hvilket har været et stort børneønske
– der for nye måder at drive daginstitutioner på med muligheden for at etablere en busbørnehave, hvilket giver mulighed for en kommunal naturbørnehave
– antallet af besøg som sundhedsplejerskerne kan aflægge i familierne øges.

På voksenspecialområdet afsættes de midler til at investere i fremtidige løsninger, hvilket kan hjælpe det stigende antal borgere med psykiske diagnoser.
Og så handles der på de seneste års beretning fra kommunens borgerrådgiver med tilgangen af en ekstra sagsbehandler og en forhandler, der skal sikre kvalitet i behandling af det stigende antal henvendelser, såvel som en skærpet visitation og opfølgning på borgersager.

Vi glæder os meget over, at klima og miljø er kommet med i aftalen, især løftet om, at der udarbejdes en klimahandlingsplan, men også i det nære, hvor der arbejdes med et udbygget og velfungerende stinet til at understøtte oplevelser og adspredelse i det fri.
Det gælder også bi-kommunerne og styrkelse af den bynære natur, men havde gerne set, at der var besluttet at udpege områder til vild med vilje – det må der arbejdes videre med.
Samt at der er etableret en pulje til forbedring og udvikling af cykelstier/trafiksikkerhed.

Der arbejdes på at sikre fremtidig arbejdskraft med uddannelse af ufaglærte og voksenelever.
Ideologisk er Enhedslisten glade for, at der satses på anlægsinvestering frem for leasing, både fordi det kan give frigive midler i servicerammen, men også fordi, at der er tale om af privatisering

Vi har selvfølgeligt været nødt til at acceptere nogle kompromisser og det, at der optages lån for ca. 13 mio. kr. er ikke noget, der er groet i vores have, ligesom der er ønsker, vi ikke har kunnet samle et flertal for blandt andet genansættelse af en hjerneskadekoordinatorstillingen, at få afsat midler til en lærertidsaftale med DLF, en opnormering af kommunens biblioteker og budgettet for sport og fritid til minimumgennemsnittet af landet kommuner.

Foto: ABW
Del på sociale medier