Efter to år uden besparelser på kommunens budget må borgerne i Sorø kommune forberede sig på en økonomisk slankekur i 2019. Der skal spares 25-30 mio. kr.. Det er dog mindre end to procent af Sorø Kommunes samlede årsbudget på 1,87 mia. kr..

Byrådet har netop sendt sit såkaldt ”tekniske budgetforslag” for 2019-2022 i høring. De lokale politikere skal nu forhandle med henblik på at vedtage det endelige budget for 2019 i sit møde onsdag den 10. oktober.

Sorø Kommunes økonomi er under pres. Af budgetforslaget fremgår, at der skal nedskæres med 25-30 mio. kr. i 2019. I politikersprog kaldes det for ”prioriteringsforslag”! Det er ifølge en pressemeddelelse fra kommunen nødvendigt af tre årsager:

For det første befolkningsudviklingen. Flere borgere flytter til Sorø Kommune, hvilket fremhæves som positivt på sigt. Men på den korte bane betyder tilvæksten af børn og ældre øgede udgifter til børnepasning og ældrepleje.

For det andet udebliver den forventede merbetaling af kommunel udligning. Den længe ventede udligningsreform, som har været til forhandling i Folketinget i foråret, er nemlig sat i bero, fordi partierne på Christiansborg ikke kunne blive enige. Dermed er det udelukket, at en reform kan træde i kraft pr. 1. januar 2019, som Sorø ellers havde håbet, fordi Sorø kommune gennem flere år har været underkompenseret i udligningssystemet.

Og sidst, men ikke mindst, er det købet af vejbelysningen fra SEAS-NVE, der har drænet kommunekassen. Der blev  i forsommerene på en gang betalt 35 mio. kr for gadelygterne.

Borgmester Gert Jørgensen siger: ”Vi går til opgaven med at skabe råderum til at løse det kommende års nye opgaver med både alvor og optimisme. Det er naturligt, at vi efter et par år uden besparelser har brug for at se vores budgetter og aktiviteter igennem, så vi kan forny kommunens velfærd indenfor de givne indtægter. Jeg ser frem til et godt forhandlingsforløb med byrådets partier, så vi i fællesskab kan finde den rigtige balance, når vi planlægger økonomien omkring de kommende års kommunal velfærd.”

Det foreliggende budgetforslag rummer spareforslag på 80 forskellige områder til en samlet værdi af 34 mio. kr. i 2019.