Områdefornyelsen i Stenlille skal i gang. ”Ja, projektet har været på tegnebrættet længe, men nu bliver det en realitet!” fortæller Khalid Zadran, Leder af Byg & Anlæg i Sorø Kommune. Formålet med områdefornyelsen er at skabe et attraktivt miljø i Stenlille bymidte. Et miljø der understøtter byliv og detailhandel, så byens identitet og selvforståelse bliver styrket.

”Det er en fornøjelse at kunne være med til at sætte gang i områdefornyelsen, og hermed skabe mere værdi og bedre hverdag for borgerne i Stenlille,” siger Jens Nygaard, formand for Teknik og Miljøudvalget i Sorø Kommune. Han er meget positiv, – i forbindelse med den nyligt overståede licitation var der hele syv entreprenører, som bød ind. ”Det betyder noget, at så mange finder projektet interessant”.

Khalid Zadran understreger, at det også bliver godt, fordi områdefornyelsen gennemføres med økonomisk støtte fra Bolig- og Planstyrelsen. Hvilket medfører, at projektet får lidt ekstra muligheder, udover det kommunen selv ville kunne bidrage med. Stationstorvet bliver områdefornyelsens hovedindsats. Her iværksættes en gennemgribende fornyelse, der starter i Hovedgaden og griber ind ved både busholdeplads samt det nordliggende græsareal/parkering.

Områdefornyelsen forventes igangsat i løbet af maj og forventes afsluttet inden årets udgang.

Foto: ABW