Af Tage Møller, Stenlille

Sorø-byrådets beslutning om at flytte 10 millioner kroner fra 2023-anlægsbudgettet til det misligholdte 2023-driftsbudget er blot et snedigt forsøg på at dække over, hvorvidt en sådan økonomisk disposition er ufornuftig – eller måske endda en ulovlighed ifølge reglerne for offentlig regnskabsførelse.

Man slører blot virkeligheden ved anvendelse af en manipulerende beskrivelse af metoden, som i det skjulte går på, at man nu sparer på kommunens bygningsvedligeholdelse i 2023 og overfører ”besparelsen” på de 10 millioner kroner til det underskudsramte 2023-driftsbudgettet.

Med andre ord: Der er ikke tale om nogen ”besparelse”, men alene en udskydelse af problemet med mangelfuld bygningsvedligeholdelse til de efterfølgende budgetår, hvor der så sideløbende – på grund af slid og vejrlig – sker en hurtig forringelse af mange bygninger, hvorved bygningernes tilstand og værdigrundlag yderligere forringes – i den udskudte periode.

Det er det samme, som at tisse i bukserne – det varmer et kort øjeblik!

Atter et forsøg på at føre de tavse og ubeskyttede borgere bag lyset!