Af Birgitte Hansen, politiker.

Samarbejde mellem skoler og erhvervslivet – frygt for, at opgaven drukner mellem alle de andre fokusområder i skolevæsenet!

Birgitte Hansen stiller op til kommunalvalget for Blå Fornyelse – Liste G. 

Det er et kendt problem i Sorø Kommune, at for mange unge enten ikke kommer i gang med en ungdomsuddannelse, eller at de ikke får valgt den rigtige og dropper ud.

Det er også kendt, at de ældste elevers kendskab til erhvervslivet og erhvervsuddannelser ikke er godt nok, og at virksomhederne mangler kvalificeret uddannet arbejdskraft.

Jeg deltog i et møde om samarbejde mellem skolerne og erhvervslivet med deltagelse af 25 lokale virksomheder og repræsentanter fra skoleverdenen på ASA-LIFT A/S i Sorø for kort tid siden. Jeg tror, vi alle var enige om, at dette samarbejde er meget vigtigt og bør have stor prioritet i både skoler og virksomheder.

Skolefolkene meldte en lang liste med indsatser ind, som gerne skulle medvirke til en bedre brobygning. Min bekymring går på, at indsatsenerne er i stor fare for at drukne blandt alle de andre store fokusområder, der de seneste år er pålagt skolerne af KL, politikere og fagcenter.

Den, der vil alt, når intet!”
Lige nu er skolerne pålagt vildt mange indsatsområder: Indførelse af ny tidskrævende it-læringsplatform, læringsmålstyret undervisning, udvikling af Pædagogisk Læringscenter, pejlemærker og inklusion, science og talentudvikling, professionelle læringsfællesskaber, den internationale dimension, understøttende undervisning og bevægelse i undervisningen, digitale fagportaler i stedet for bøger, partnerskaber, uddannelsesparathed og ekstra fokus på test, dansk og matematik.

Arbejdet med dette og de tilhørende møder og omfattende kurser tager meget af personalets tid, og det bliver svært at få tilgodeset netop indsatsen på dette område, med mindre andet nedprioriteres.

Indsatserne skal prioriteres!
Det vigtigste fokus i skolen er, at eleverne trives og forlader folkeskolen med tillid til egen formåen og den viden og de færdigheder, der er et nødvendigt grundlag for at kunne tage en ungdomsuddannelse og senere blive en del af arbejdsmarkedet. Med det fokus er samarbejdet mellem skole, forældre og erhvervsliv vigtigt.

Og lad nu den enkelte skole sammen med virksomhederne være med til at finde ud af, hvordan opgaven løses! Det giver bedre resultater, ejerskab og entusiasme.