Af Linda Nielsen, medlem af kommunalbestyrelsen for SF

Efter sidste kommunalbestyrelsesmøde sidder jeg forbløffet tilbage.

For hvad skete der lige med åbenheden, med lysten til demokrati og lysten til at lytte til modparten. To forslag stillet af Enhedslisten blev fejet af dagsordenen uden mulighed for dialog og debat.

Med borgmesteren i spidsen benyttede de borgerlige partier deres flertal til at stemme sagerne ude af dagsordenen, før de blev behandlet og uden en debat.
Det er en nem løsning, men det er ikke en sympatisk løsning.

Skyldes det dovenskab, at man ikke gider lytte til og debattere med mindretallet eller skyldes det, at man ikke tør gå ind i en debat?

Jeg troede at partierne, De Konservative, Venstre og Dansk Folkeparti havde et grundlæggende demokratisk sindelag. Jeg troede, at de også sad i byrådet, fordi de har lyst til at deltage i demokratiske debatter, hvor uenigheder og holdninger brydes. Men aftenens kontante og totale afvisning af overhovedet at drøfte Enhedslistens to forslag, viser desværre noget helt andet.

Ud over at det er en arrogant diskvalificering af demokratiet, så betvivler jeg lovligheden af det, der foregik på mødet.

Er det lovligt at udelukke kommunalbestyrelsesmedlemmerne fra at få ordet under et punkt?

I vejledningen fra KL (Kommunernes Landsforening) og Økonomi og Indenrigsministeriet står der: ”Alle kommunalbestyrelsens medlemmer har taleret. Det betyder, at hvert medlem har ret til at få ordet mindst én gang til hvert dagsordenspunkt”.

Del på sociale medier