Af Lars Damgaard og Lars Schmidt, DF byrådsmedlemmer

Orkestreret af Enhedslisten, fremsætter Partierne SF, S , R og Ø for tiden i mange af landets byråd, hvilket de også har gjort i Sorø, et helt forrykt forslag. Forslaget handler om at et samlet byråd skal tilkendegive over for Udlændingestyrelsen, at også vi i kommunerne kan modtage langt flere migranter, også i Sorø. Venstrefløjen mener særligt at vi skal modtage migranter fra Moria-lejren i Grækenland.

DF Sorø stemte naturligvis imod venstrefløjens vanvittige forslag.

En øget tilstrømning vil forstærke allerede eksisterende samfundsproblemer med manglende integration, og parallelsamfund styret af kvindeundertrykkende Sharia-begreber og organiseret bandekriminalitet.

Vi har tidligere gjort opmærksom på at vi oprigtigt er bekymret og bange for hvad det vil føre til.

I et svar til DF Sorø skriver Enhedslistens Bo Mouritzen, at han opfatter vores modstand mod yderligere masseindvandring fra Mellemøsten, som en eller anden form for afledning fra andre politiske emner.
Vi mener derimod at det afslører Enhedslistens og dermed Mouritzen manglende vilje til at forstå problemet.

Man undres over at man fornægter de massive udfordringer vi allerede har i mange områder af Danmark. Hvis vi ikke gør noget, og særligt hvis vi øger integrationen, vil de udfordringer vokse. Og om få år skabe tilstande som i flere områder i Sverige. Områder der er præget af enormt intimiderende og personfarlig kriminalitet, områder der er præget af vold, voldtægter og undertrykkelse af særligt socialt svage kvinder.
Foruden de menneskelige omkostninger det medfører, så vil det økonomisk betyde at vi af den årsag, endnu en gang må skære i velfærden. Der vil skulle tages endnu mere fra Børn, ældre, syge og socialt udsatte.

Man kunne få det indtryk at venstrefløjen er ligeglade med de massive udfordringer vi står over for, også på det sociale område. Vi er i Dansk Folkeparti overbevist om, at den politik og retning Enhedslisten ønsker, vil være skadelig og farligt for vores Danmark i sin nuværende form.

Del på sociale medier