Af Bo Mouritzen, Enhedslisten i Sorø.

Bo Mouritzen, Enhedslisten i Sorø. 

I foråret offentliggjorde Arbejderbevægelsens erhvervsråd en analyse der viste, at andelen af fattige er steget.

I perioden fra 2002 – 2015 er antallet af personer, der lever under fattigdomsgrænsen steget fra under 20.000 til tæt på 45.000. Yderligere forventes det, at kontanthjælpsloftet og integrationsydelsen vil øge børnefattigdommen markant.

Ulighed skaber polarisering og ødelægger samfundets sammenhængkraft og fællesskaber. Forskning viser, at lige samfund er de samfund, hvor alle klarer det bedst.

Et lige samfund gavner både de, der har mest og de der har mindst. I lige samfund lever folk længere, der begås mindre kriminalitet og som det bedste af det hele, alle har mere tillid til hinanden.

Lighed er dermed basis for de værdier, langt de fleste danskere anser for at være de vigtigste i samfundet. Især når vi ser på langt sigt er lighed det, der skaber de bedste levevilkår i et samfund.

De der rammes mest positivt af ligheden er børnene. Der er evidens for, at det er i børnenes første år, at grundlaget for tillid til andre mennesker bliver skabt. Det er der, hvor barnet lærer at tro på, at fremtiden består af muligheder og ikke problemer.

Derfor er det vigtigt at huske, at stigende ulighed ikke er noget, der kommer af sig selv. Det forudsætter en politisk indsats. Magisterbladet har i august nummeret dokumenteret, hvem det er der skabt fattigdommen. Uligheden har taget fart efter 2001. Siden er der vedtaget 16 reformer og politiske aftaler, der har fået uligheden til at stige. Det handler dels om skattelettelser, der især har gavnet de der har mest, dels er det politisk besluttet at forringe de offentlige ydelser.

Det vil sikkert være en overraskelse for de fleste, at det ikke er Joachim B. Olsen og Liberal Alliance der har været drivkraften og lagt stemmer til flertallet af beslutningerne. Derimod De konservative og Venstre har stemt for samtlige reformer, samt DF har stemt for 13 af de 16 reformer og så kommer Liberal Alliance der har stemt for 8 af 16 reformer. Det eneste parti, der har siddet i Folketinget i hele perioden, uden at stemme for en eneste ulighedsskabende reform eller politisk aftale, er Enhedslisten.

De politiske tiltag betyder, at Danmark i perioden fra 2002 til 2015 er faldet fra at være det næstmest lige land i Europa til nummer 15, og det er sket gennem bevidste politiske valg.

Kommunevalget til november er en mulighed for at sige ja til fællesskab og velfærd og nej til mere ulighed.