Torsdag aften samledes en lille flok i efterårsløvet på Flommen i Sorø. Det var for at markere, at Danmarks Naturfredningsforenings (DN) lokalafdeling Sorø har adopteret verdensmål 6, 13 og 15 og dermed støtter op om Sorø Kommunes Vision og planstrategi, der tager afsæt i FN’s verdensmål til at skabe en bæredygtig udvikling, -omstilling og -vækst i samfundet.

DN Sorø, er den største og mest synlige af de frivillige, grønne foreninger i Sorø Kommune. Foreningens mange aktive medlemmer spreder deres indsats ud over mange forskellige naturaktiviteter i kommunen – lige fra naturpleje og indsats for hasselmus til gennemgang af fredninger og tjek af kommunale afgørelser. Hvert år i september afholdes ”Naturens dag”, hvor DN Sorø inspirerer til at finde glæde ved oplevelser i naturen, og gerne til målgrupper, som måske ikke færdes i eller bruger naturen så meget i hverdagen.

Verdensmål skaber fokus
Biolog i Sorø Kommune Line Strandholm Magnussen takkede ved overrækkelsen DN Sorø for foreningens store frivillige engagement og understregede, at verdensmålene kan hjælpe foreningen i deres arbejde:

”Med adoptionerne følger forpligtigelserne! I har påtaget jer at arbejde målrettet med verdensmålene indenfor organisationen, så bæredygtighed italesættes i foreningens aktiviteter. Det gør I måske allerede helt naturligt, men det er værd at holde fokus på verdensmål 6, 13 og 15, når planlægningen går stærkt eller der er mange ”kokke” i gang.”

Formand for DN Sorø Niels Hilker takkede for adoptionen:

”Vi er glade for at kunne skubbe på den bæredygtige udvikling med verdensmålene. Vores grundvand, vores natur og klimaet har brug for at vi passer på det. Med verdensmålene vil vi sætte yderligere fokus på de forhold – både i vores praktiske aktiviteter og når vi er i dialog med fx kommunen”

Han blev suppleret af bestyrelsesmedlem i DN Sorø Niels Levinsen: Vi bor i en kommune med utroligt smukke landskaber som vi er stolte af og glade for, men mange steder har naturen det faktisk ikke særligt godt. Blomster, insekter og dyrelivet mangler plads og levesteder. Vi håber at vi med verdensmålet Livet på Land kan sætte fokus på dette alvorlige problem.”

Verdensmålsambassadør i Sorø Kommune Pipaluk Balslev overrakte adoptionsbeviset med disse ord: ”Når I adopterer de her tre verdensmål, er det et håndtryk på, at I vil arbejde strategisk og langsigtet med målene. Og at I vil synliggøre dem for omverden, så også andre kan blive inspireret til at bidrage til den fælles sag. Nemlig at skabe en bæredygtig verden. Jeg glæder mig til at følge jeres arbejde.”

DN Sorø har adopteret disse tre verdensmål:
MÅL 6: RENT VAND OG SANITET – SIKRE AT ALLE HAR ADGANG TIL VAND OG SANITET, OG AT DETTE FORVALTES BÆREDYGTIGT
MÅL 13: KLIMAINDSATS – HANDLE HURTIGT FOR AT BEKÆMPE KLIMAFORANDRINGER OG DERES KONSEKVENSER
MÅL 15: LIVET PÅ LAND – BESKYTTE, GENOPRETTE OG STØTTE BÆREDYGTIG BRUG AF ØKOSYSTEMER PÅ LAND, BEKÆMPE ØRKENDANNELSE, STANDSE UDPINING AF JORDEN OG TAB AF BIODIVERSITET

 

Fra Sorø Kommune Pipaluk Balslev, Line Strandholm Magnussen, Fra DN Sorø: Niels Hilker, Rolf Lehrmann og Niels Levinsen. Pressefoto.