Den 4. maj 2013 blænder Sorø Museum op for særudstillingen Da far fik bil – historier fra hovedvej A1, 1953-1973. På den tid fik mange danske familier deres første bil, og færgetræk, bilkøer og søndagsture var en realitet.

Særudstillingen kører(!) frem til 20. oktober. Den 5. juni (Fars Dag) gør museet fælles sag med Dansk Veteranbil Klub og Sjællands Motorveteraner, som hvert år afholder klassisk køredag i byen med deltagelse af op mod 400 veteranbiler. Der vil samme dag være byfest med 50er-stemning.

Et besøg på særudstillingen er også en lejlighed til at kigge i det kulturhistoriske museums faste samling, der fortæller historien fra de første mennesker slog sig ned i området til nyere tid. Udstillingen fokuserer på Sorøs udvikling fra klosterby til regionshovedstad.

bil