Den 19. juni 2011 kl. 8-17 arrangerer Kongskilde Friluftsgård en naturoplevelse ved Tystrup-Bavelse Naturpark.

Turen omfatter besøg på Hørhavegårds B&B, Kongskilde Friluftsgård samt gårdbutikken Birkemosehus.

Deltagerne kan cykle eller køre fra sted til sted. Turen sluttes af med grillaften på Hørhavegård.

Yderligere information på www.kongskildenatur.dk.