Byvolden i Sorø er den skummelt snoede vej, der går på tværs mellem Absalonsgade (ved p-pladsen) og Østergade.

Sorø var i flere århundreder meget lille med blot en hovedgade og en tværgående gade (Øster- og Vester Brøndstræde). Her stod bybrøndene, som supplerede bybrønden på Torvet. Fra Torvet gik Søgade mod vest ned mod Sorø Sø.

I den nordlige ende af Storgade, få meter fra Byvolden, stod oprindeligt byporten.