Af Bo Mouritzen, Byrådsmedlem, Enhedslisten i Sorø

Kvinder udgør ca. halvdelen af borgerne i Sorø kommune. Men det kan man godt komme i tvivl om, når byrådsflertallet skal besætte politiske poster. På det seneste byrådsmøde skulle vi omkonstituere til Skatteanke- og Vurderingsankenævn Vestsjælland. På trods af at det tydeligt fremgår, at kommunerne skal tilstræbe, at medlemmerne udgør et repræsentativt udsnit af befolkningen og skal inddrage en alders- og kønsfordeling, indstillede byrådsflertallet tre mænd, der repræsenterer Venstre og de Konservative.

Fra Enhedslisten kan vi leve med den politiske slagside, men det er utroligt, at det ikke lykkedes at finde en eneste kvalificeret kvinde. Derfor stillede Enhedslisten et ændringsforslag, hvor vi anmodede om ”at der foretages en ny indstilling, hvor mindst den ene af kandidaterne er en kvinde”.

Forslaget blev efterfølgende stemt ned, og det underbygger Enhedslistens opfattelse af, at byrådets flertal generelt har det meget svært med kønslighed.

Sorø byråd har ikke en kvindelig udvalgsformand, ligesom hverken borgmester eller 1. viceborgmester er kvinder, det samme var gældende i forrige byrådsperiode.

Når der så skal laves en indstilling, hvor der specifikt står, at den skal afspejle et repræsentativt udvalg af befolkningen, så syntes Enhedslisten ikke, at byrådet lever op til forpligtigelsen, når der ikke er kvinder imellem. Det er trods alt Sorø og ikke Saudi – Arabien vi lever i.

Enhedslisten ønsker et politisk holdningsskift i forhold til kvinder. Fra Enhedslisten valgte vi derfor, sammen med flere andre (B, F og flertallet fra A) at stemme imod indstillingen. Men vi syntes der skal ske mere end det.

Til næste kommunalvalg vil Enhedslisten gå til valg på en platform, der arbejder på, at få flere kvinder på centrale politiske poster. Et rimeligt bud kunne være at Borgmester, mindst en af viceborgmestrene og mindst halvdelen af udvalgsformændene bør være kvinder. Ligeledes vil det være rimeligt, at der i forbindelse med konstitueringen tilstræbes kønslighed, samt at der arbejdes på at inddrage flere unge under 30 år.