Af Jens Nygaard, Venstre. 

I Venstre er vi hele tiden opmærksomme på at tilpasse kommunens bygninger efter det reelle behov. I Venstre ønsker vi en optimeret anvendelse og udnyttelse af alle Sorø Kommunes arealer og ejendomme.

Der skal fortsat arbejdes med at skabe gode fysiske rammer ved at have de rigtige bygninger, og ved at anvende de bygninger, vi har rigtigt.

Vi skal tilbyde de faciliteter brugerne af ejendommene efterspørger, og i en sådan vedligeholdelsesmæssig kvalitet, at ejendommens kerneydelser og aktiviteter understøttes. Overordnet er formålet mindre men bedre plads.

I Venstre er vi optaget af at få mere ud af de eksisterende bygninger og kvadratmeter vi har, og løfte standarden af hele kommunens bygningsmasse. Vi vil afhænde de bygninger og kvadratmeter, vi ikke har behov for, det vil give indtægter ved salg, og betyder færre drift og vedligeholdelsesudgifter og frigiver flere midler til vedligeholdelse af den resterende bygningsmasse, som der er et stort behov for.

Der er ved denne Ejendoms- og Anvendelsesstrategi siden 2013 afhændet ca. 17.000 m2 og været salgsindtægt på i alt ca. 27 mio.kr.

I Venstre vil vi fortsat arbejde for at tilpasse og vedligeholde kommunens bygningsmasse og sikre, at ejendomskapitalen ikke forfalder, til gavn for hele kommunens borger og bruger.