Jørgen Mogensen, der er arkivleder på Lokalarkivet i Dianalund, har i anledning af, at der er åbnet en ny butik i den gamle farvehandel i Dianalundcentret, set tilbage på stedets historie.

Poul Nielsen ved et lisitations-møde i Kobergryden omkring 1985. Foto: Lokalarkivet Dianalund.

Poul Nielsen hed en malersvend, der i begyndelsen af 1970’erne besluttede at blive selvstændig. Han skulle imidlertid konkurrere med 5 andre malerfirmaer alene i Dianalund og nærmeste omegn. For at være sikker på at overleve besluttede han derfor også at oprette en malerforretning. Denne kom til at ligge på hjørnet af Karsholtevej og Bakkevej med adressen Karsholtevej 34. Dengang var der jo intet center, så butikkerne lå spredt ud over hele byen. I huset var der også plads til hans værksted og lager. For i givet fald også at kunne sælge andet end malerting, kaldte han sin forretning for ”Dianalund Minimarked”. Selv kom han derfor til at hedde Minipoul.

Forretningen og malervirksomheden gik godt. Da Dianalundcentret begyndte at tage form, valgte han at etablere en forretning her og sælge sin gamle butik. Fagforeningen SID (nu 3F) fik så kontorlokaler her og havde åbent hver onsdag i 1½ time.

Minipouls forretning i Dianalundcentret gik godt. Så godt faktisk, at han udkonkurrerede malerafdelingen i Dianalund Trælasthandel på Kildemosevej. Forretningen skiftede navn til Sadolins Farvehandel i marts 1985. Minipoul havde succes også med sit malerfirma. Til sidst blev det for meget med begge dele, og i 1991 solgte han forretningen til Ingelise og Søren Jeppesen. Minipoul døde pludselig i 1995, og malerfirmaet blev overtaget af en af hans svende, Søren Sørensen, der stadig har den. Da Ingelise og Søren Jeppesen gik på pension i 2012, stod forretningen tom i lang tid. Nu åbner der så en butik med dametøj og lingeri. Velkommen til.

Skiltene foran Dianalundcentret. Helt til højre anes skiltet “Dianalund Minimarked”. Billedet stammer fra omkring 1980. Foto: Lokalarkivet Dianalund.