Movia har valgt at støtte Sorø Kommune med 100.000 kroner til etablering af buslomme i Munke Bjergby med tilhørende sti til Kirkebakkevej. Sorø Kommune finansierer den anden halvdel af omkostninger, som er forbundet med etablering af buslommen.

Sorø Kommunes Trafiksikkerhedsråd har tidligere haft kig på netop dette trafikfarlige sted, derfor er Jens Nygaard, Formand for Sorø Kommunes Trafiksikkerhedsråd og Teknik og Miljøudvalg, glad for udsigten til den kommende buslomme.

-Jeg sætter stor pris på, at Movia har valgt at støtte vores projekt. Buslommen vil øge trafiksikkerheden i svinget på Munke Bjergbyvej, hvor de dårlige oversigtsforhold gør strækningen meget udsat. Det er vigtigt, at vi i Sorø Kommune har fokus på borgernes trafiksikkerhed, og det har vi med dette projekt.

Etableringen af buslommen samt sti forventes at blive etableret i nærmeste fremtid.

Sorø Kommune ansøgte Movias Anlægspulje tilbage i efteråret og har nu fået tilsagn om støtte til buslommen. I ansøgning blev, der lagt vægt på Trafiksikkerhedsrådets fokus på dette sted, samt kommunens tidligere trafikmålinger i området og de dårlige adgangsforhold til busstoppestedet.