”Der var ikke mod på en ny retning”, skriver Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten i en fælles kommentar til den budgetaftale, Sorø Byråds andre partier indgik fredag den 21. september.

Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten gik fredag morgen 21. september til budgetforhandlinger med tre formål
1. At opnå et ansvarligt budget i balance.
2. At beskytte børn-, ældre- og handicapområderne mod besparelser.
3. At undgå at tage nye lån og gældsætte kommunen mere, end den er.

Alle tre dele er opnået i vores budgetforslag.

I vores budgetforslag styrker vi blandt andet 0-2 års området med 10 mio. over de kommende 4 år.
Vi styrker Klima og miljøindsatsen betragteligt med konkrete initiativer.
Vi forøger antallet af voksenelever på SSH og SSA.
Vi åbner byrådsmøderne for borgerne via webtransmission.
Vi styrker samarbejdet mellem skoler og virksomheder.
Sidst men ikke mindst friholder vi børn- og ungeområdet, ældreområdet og handicapområdet for besparelser.

Pengene får vi blandt andet fra nedsættelse af politikernes udvalgsvederlag, genindførelse af dækningsafgift og udsættelse af anlægsudgifter. Desuden finder vi besparelser på drift, som ikke direkte berører borgerne, feks. besparelser på projekter og eksterne konsulenter.

Efter 7 timers givende debat med de øvrige partier i byrådet, måtte vi spørge direkte, om vi på nogen måde kunne forhandle om låneoptagelse og kassebeholdningen størrelse. Svaret var ultimativt nej og forhandlingerne blev afbrudt.

Her fredag eftermiddag må vi derfor sige, at vi desværre ikke kom i hus med et budgetforlig. Vi kunne ikke få opbakning fra Konservative, Venstre og Dansk Folkeparti, Alternativet og De Radikale til et fælles budget uden yderligere gældsætning af Sorø Kommune.

Anne Madsen, Socialdemokratiet
Bo Mouritsen, Enhedslisten
Linda Nielsen, SF