Af Rolf Clausen, Henrik Kjølby, Jens Nygaard og Kasper Nygaard
Medlemmer af Kommunalbestyrelsen for Venstre

I Venstre er vi stolte over at vi med dette budget igen kan afsætte flere midler til hele det kulturelle område generelt, ligesom vi glæder os over, at vi kan sætte flere nye tiltag i gang og dermed sikre at langt flere kan få glæde af lokale fritidsmuligheder ligesom udfoldelse af deres sportsinteresser.

Vi kan nævne at der afsættes 1,5 mio. kr. i 2022 stigende til 2,2 mio. kr. til kulturelle aktiviteter og styrkelse af foreningslivet, samt 0,8 mio. kr. til anlæg af padelbane i 2022.

Derud over har vi i Venstre stået i spidsen for, at sikre at der nu kan etableres 1½ kunst-græsbane i Slaglille-Bjernede, hvor vi har givet tilsagn om et tilskud på 3 mio. kr.

Vi er super glade for, at der har været opbakning til at sikre flere kunstgræsbaner, nu også uden for de større bysamfund. Banerne sikre, at der kan spilles stort set hele året, og derved frigiver det også plads i hallerne til andre brugere og andre aktiviteter.

Der har været efterspurgt nogle foreningslokaler på Frederiksberg, hvilket vi sagtes kan forstå, da Frederiksberg fortsat er et område i udbygning og dermed større behov også for foreningsaktiviteter. Derfor har vi afsat midler i de kommende år for at understøtte dette behov med lokaler på Skolevej.

Ydermere har vi afsat midler til Børnenes kulturregion, Kulturbussen og Kulturkaptajner.

Alt sammen for at understøtte de mange og gode aktiviteter som allerede i dag skaber rigtig meget aktivitet og glæder rigtig mange, det vil vi meget gerne give en stor anerkendelse af. Vi sætter utrolig meget pris på alle de aktører der hver dag gør en kæmpe indsats for hele vores idræts- og foreningsliv her i kommunen.

Foto: ABW