Aftale om de næste års budget for Sorø Kommune udskydes to uger på grund af retssagen mod tidligere leverandør af gadebelysning, SEAS-NVE.

Kommunalbestyrelsens partier har i de seneste uger haft travlt med budgetforhandlingerne om de kommende års budget for Sorø Kommune. Der kommer dog til at gå nogen tid endnu, før en budgetaftale kommer til at foreligge.

Det skyldes, at borgmester Gert Jørgensen har foreslået Kommunalbestyrelsen at vente med at indgå forlig om budgettet, før resultatet af den verserende retssag mellem Sorø Kommune og den tidligere leverandør af gadebelysning, SEAS-NVE, foreligger. Hvis Sorø Kommune taber sagen, vil kommunen skulle betale 17 mio. kroner til SEAS-NVE – midler som ellers kan bruges på investeringer i forbindelse med budgettet.

Landsretten valgte i sidste uge at udskyde domsafsigelsen i sagen fra den 23. september til den 7. oktober, hvilket altså kommer til at påvirke budgetprocessen i Sorø Kommune.

Gert Jørgensen siger:

– Vi vil ikke risikere at stå i en situation, hvor vi disponerer midler i budgettet, som vi så efter ganske kort tid bliver nødt til at trække tilbage, fordi de skal bruges til at betale SEAS-NVE. Derfor har jeg helt ekstraordinært opfordret alle medlemmer af Kommunalbestyrelsen, på det seneste møde i Kommunalbestyrelsen, til at afvente domfældelsen i SEAS-NVE-sagen den 7. oktober, før der indgås aftaler om budgettet for år 2022-25.

Fakta
Domfældelse i SEAS-NVE-sagen ventes den 7. oktober.
Fristen for aflevering af underændringsforslag til budgettet er derfor rykket til den 8. oktober.
Budget 2022 (2022-2025) behandles endeligt (2. behandling) i kommunalbestyrelsen den 13. oktober.

Foto: SDL