Der er flere muligheder for at finde et botilbud i Sorø Kommune til både børn, unge og voksne med særlige behov inden for f.eks. psykologi, handicap eller autisme. Et botilbud kan være en stor hjælp for udsatte personer i vores samfund, som har svært ved at klare sig selv, og hvad end det gælder psykiske eller fysiske besværligheder, kan Sorø Kommune tilbyde den optimale hjælp ved både offentlige og private tilbud. Men hvilke botilbud findes der, og hvem skal man vælge?

Foto: ABW

Disse botilbud findes i Sorø
I Sorø Kommune findes både offentlige og private botilbud, og du kan søge botilbud fra kommunen, hvis du har problemer, som gør det nødvendigt med pædagogisk støtte i hverdagen. Kommunens offentlige botilbud har hver deres specialområder, og her findes f.eks. tilbud inden for psykosociale problemer, bofællesskab for voksne med fysiske handicap og specialcenter med fokus på hjerneskader. Er der ikke muligt at finde et botilbud i kommunen, som passer, kan der foreslås private botilbud.

Et fremtrædende tilbud for særligt krævende
Solutio Gruppen har en større afdeling i Sorø og er et privat botilbud, som er i vækst. Gruppen er et fremtrædende tilbud for især de særligt krævende personer, som i høj grad har brug for krævende hjælp i hverdagen på baggrund af psykiske og sociale problemstillinger. Solutio Gruppen er altså et bosted for psykisk syge, men rummer også mennesker med andre krav. Det socialpsykiatriske botilbud har flere afdelinger – bl.a. i Nykøbing Sjælland og Rudkøbing nær Fyn.

Alle kan rummes her
Nøgleværdierne for alle Solutio Gruppens afdelinger er selvbestemmelse og indflydelse, respekt, troværdighed, faglighed og åbenhed. Selvom afdelingerne alle er botilbud for psykisk syge og har kompetencer til at hjælpe og støtte ved mange typer af sygdomme, har hver afdeling sit eget fokus, og der er bl.a. to afdelinger, som særligt har de unge i højsædet.

Du kan læse mere om Solutio Gruppen på deres hjemmeside her.