PRESSEMEDDELELSE

Ruds Vedby som Energiby
Kom til borgermøde den 6. april 2011 og hør mere om Ruds Vedby som energiby.

Solen leverer varme og el til dig, dit hus bruger et minimum af energi, det levende grønne tag renser det vand du bruger, og dit hjem er 100 % intelligent og reguleret efter dine behov. Du behøver hverken at træffe miljørigtige valg eller at bekymre dig om CO2 – for de forurenende alternativer findes slet ikke.

Sådan kan fremtiden måske en dag komme til at se ud, og Ruds Vedby kan være med til at bane vejen. Sorø Kommune har nemlig peget på Ruds Vedby som mulig energiby, og den 6. april inviteres alle byens borgere til energimøde.

Energi er penge
Landets husejere er godt klar over, at energipriserne stiger og stiger, men det er svært at få et klart overblik over hvilke løsninger, der er mest favorable i de enkelte hjem. Det sættes der nu fokus på i Ruds Vedby.

Målet i Ruds Vedby er dels at gøre det lettere, billigere og mere fordelagtigt for husejere at energirenovere, dels at fremme vækst ved at være med til at bane vejen for nye forretningsmuligheder i det lokale erhvervsliv. Der skal ikke testes produkter i Ruds Vedby, men derimod skal samarbejdet mellem håndværkere, installatører, energirådgivere, banker m.m. og naturligvis samspillet med husejerne udvikles. På sigt er det ønsket at nå frem til en model, hvor man som husejer kun skal henvende sig et sted, hvis man vil energirenovere. Det skal med andre ord være lige så enkelt at energirenovere, som det er at købe et nyt køkken.

Et fællesskab af energibyer
Hvis Ruds Vedby bliver Energiby, bliver byen en del af et regionalt projekt med andre energibyer, energilandsbyer og energiøer. Hver by eller område udvikler og tester forskellige modeller for energirenoveringer eller fælles varmeforsyningsløsninger, og tanken er, at byerne kan inspirere og videregive erfaringerne til hinanden.

Kom til borgermøde og hør mere
Sorø Kommune og Ruds Vedbys Lokalråd inviterer nu til borgermøde om Ruds Vedby som Energiby onsdag den 6. april kl. 19.00-21.30 i Sognegården, Rudsgade 15C i Ruds Vedby. Her kan man bl.a. møde Energitjenesten, som har lavet et energitjek af et hus i Ruds Vedby og gennemgår mulighederne for at energirenovere huset og spare penge.

Deltagelse i borgermødet er selvfølgelig gratis, og tilmelding er ikke nødvendig.

Fakta

Energiklyngecenter Sjælland
Bag projektet i regionen står Energiklyngecenter Sjælland. Energiklyngecenter Sjælland er en regional samarbejdsplatform for arbejdet med energi- og klimaløsninger i kommuner, erhvervsliv og forskningsinstitutioner. Formålet med centret er at etablere projekter med forskelligt fokus ud fra kriterier om:

• Lokal og regional grøn vækst og markedsmodning.
• Videns- og erfaringsudveksling både blandt erhverv og kommuner.
• CO2 besparelser.

Projektet om Energibyer er allerede godt i gang i Toksværd (Næstved Kommune), Herringløse (Roskilde Kommune) og Vålse (Guldborgsund Kommune). Flere energibyer bliver offentliggjort i løbet af de næste par måneder. Energibyerne har deres egen platform på www.energilandsbyer.dk

Sorø Kommunes klimaindsats
Sorø Kommune har lavet et udkast til Klimahandlingsplan 2011-2020.

Udkastet er i offentlig høring indtil den 20. april 2011 med henblik på at få forslag til yderligere tiltag, som kan reducere udledningen af CO2 fra hele kommunen. Send gerne forslag til klima@soroe.dk.

Samlet skal der ske en reduktion af udledningen af CO2 på ca. 36.000 tons for at nå målet om en reduktion på 20 % inden 2020. Udkastet til klimahandlingsplan indeholder forslag til handlinger, der kan reducere udledningen med ca. 26.000 tons. Der mangler således forslag til yderligere 10.000 tons.

Energitjenesten
Energitjenesten Sjælland kan give dig gode råd og vejledning, når du vil spare på energien, eller når du skal vælge den mest bæredygtige energikilde. Energitjenesten har fagmedarbejdere, der kan hjælpe med spørgsmål omkring privat forbrug, byggeri og renovering samt butikscertificering. Energitjenesten er bygget op omkring 10 lokale Energitjenester fordelt i hele landet med et fælles sekretariat i Århus. De lokale Energitjenester iværksætter løbende aktiviteter og projekter, arrangementer og kampagner, der sætter fokus på energibesparelser og vedvarende energi. Målet er at fremme energibesparelser i Danmark og muliggøre overgangen til en bæredygtig energiforsyning baseret på størst mulig anvendelse af vedvarende energi.