Der er ved at komme gang i boligudviklingen i den nordlige del af Sorø Kommune. Onsdag besluttede byrådet at købe Pilegårdsudstykningen i Dianalund med henblik på boligudvikling.

Borgmester Gert Jørgensen siger:

– Vi følger efterspørgselsmønstret nøje, når vi udvikler nye boligområder. I den senere tid har der været en pæn efterspørgsel i Dianalund og en spirende efterspørgsel i Stenlille, og derfor sætter vi nu fokus på de områder.

– Vi vil gerne fra kommunens side støtte op om den positive udvikling, som er i gang i vores bysamfund. I Dianalund sker der mange positive ting, både som led i arbejdet med helhedsplanen, i Dianalund Centret og som følge af gode initiativer fra engagerede borgere. Samtidig går det godt med grundsalget. Der er kun få grunde tilbage på Færøvej og en halv snes på Skelbæklund, så vi vurderer, at det er et godt tidspunkt at skabe grundlaget for videre udvikling.

Næste skridt bliver at skaffe midler til at byggemodne udstykningen. Gert Jørgensen vil arbejde for, at det bliver en del af næste års budget, ligesom der arbejdes på at kunne udvikle et antal parcelhusgrunde og en storparcel i Stenlille.

Også i Stenlille-området er der udvikling på vej. Kommunen har netop truffet aftale med en ejendomsmægler om at stå for salget af den kommunalt ejede storparcel i Stenlille.

– Vi har set på Haverup-udstykningen i Sorø, at et samarbejde med en professionel ejendomsmægler kan sætte skub i tingene, så jeg forventer, at der kommer til at ske noget i Stenlille, siger Gert Jørgensen.

Ruds Vedby er det eneste større bysamfund, hvor kommunen ikke i dag ejer jord, som kan udvikles. Men der findes faktisk muligheder i området, oplyser borgmesteren.

– I både Stenlille og Ruds Vedby findes der i dag privatejet jord, som kan udvikles, hvis der er interesse for det. Så muligheden er der, og vi kan konstatere, at efterspørgslen er spirende, siger Gert Jørgensen.

 

Fakta
Sorø Kommune køber Pilegårdsudstykningen på 17,6 ha. i Dianalund af Filadelfia. Udstykningen kan udvikles til 75-100 boliger.
Der er i dag få ledige byggegrunde på Færøvej og på Skelbæklund.
I Stenlille er en storparcel netop sat til salg gennem ejendomsmægler. Der arbejdes hen mod at udvikle yderligere 18 parcelhusgrunde på Slettebjergvej.