Af Bo Mouritzen, Grethe Kistrup Møller og Abelone Bergløv, Enhedslisten i Sorø

Sorø Kommune ligger på tredjepladsen i Vestsjælland i forhold til andelen af børn der får ADHD medicin. Dagbladet Sjællandske fortæller den 2. maj at Sorø Kommune ligger i den absolut høje ende. For hver 1000 børn får 26,67 ADHD medicin. Til sammenligning får kun 8,85 ud af 1000 børn i Faxe Kommune ADHD medicin.

Det rejser et væsentligt spørgsmål om, hvorfor Sorø har så mange børn, der skal medicineres? Kommunen har ikke en socioøkonomisk sammensætning, der ligner de kommuner, der ellers har en høj andel af børn, der medicineres for ADHD.

Det bør være en opgave for administrationen at undersøge, hvorfor kommunen i så stort omfang sender børn på piller.

Meget tyder på, en snæver sammenhæng med kommunens voldsomme nedprioritering af Folkeskolen. Sorø Kommune er den kommune i Region Sjælland, der bruger færrest resurser på Folkeskolen pr. barn i alderen 6–16 år. På landsplan bruger Sorø Kommune 3. færrest og er kun undergået af Kolding og Gentofte Kommuner. (Kilde er kommunernes økonomiske nøgletal, og er baseret på ”udgifter til Folkeskolen pr. 6-16årige” i absolutte tal der er pris- og lønreguleret).

Med undtagelse af 2012 er 2016 det år, hvor Sorø Kommune har haft det laveste forbrug på Folkeskolerne siden kommunalreformen. I løbet af de seneste 10 år er de resurser, der er afsat til børnene reduceret med 24,43 % pr. barn i alderen 6-16 år.

Den vision, der blev vedtaget af det nuværende byråd, proklamerer at Sorø Kommune skal være landets bedste kommune for børn! Man må konstatere, at der er et kæmpe misforhold mellem visionen og de faktiske forhold, som børnene lever i.

Vælger man en anden tilgang og ser på forbrug pr. elev i Folkeskolen, er situationen marginalt bedre for Sorø Kommune, idet der her er tre kommuner, der investere mindre i folkeskolerne end Sorø. Det er Kolding, Dragør og Gentofte.

For Enhedslisten er der ikke tvivl om, at Sorø Kommunes lave placering, er et udtryk for, at de børn, der tidligere var placeret i omkostningstunge specialtilbud, er flyttet ind i distriktsklasserne samtidigt med, at ressourcerne er beskåret. Vilkårene for alle kommunens børn er dermed stærkt forringet.

Konsekvenserne ses i misforholdet mellem kommunens socioøkonomiske sammensætning og
-andelen af unge der ikke gennemfører en ungdomsuddannelse
-kommunens gennemsnitskarakter
-ikke mindst antallet af børn der medicineres.

Som følge af Sorø Kommunes nedprioritering af folkeskolen, flytter et stort antal børn til privatskolerne. Dette koster kommunen rigtig mange penge.

Man kan frygte, at rammerne i folkeskolen i Sorø er så ringe, at det medfører et overforbrug af ADHD medicin for at skabe ro i klasserne. Det er på tide at sætte handling bag ordene og prioritere folkeskolen, så det bliver muligt at leve op til visionen om et godt børneliv.

Vi anerkender til fulde den store indsats, der dagligt udføres i kommunens folkeskoler, men rammerne er i dag så ringe, at uanset hvad lærerne gør i hverdagen, så vil de ikke have mulighed for at hæve det faglige niveau, øge den sociale mobilitet og bryde en negativ social arv.