Af Bo Mouritzen, Byrådsmedlem, Enhedslisten i Sorø

Politisk vedholdenhed betaler sig, selv om man ikke er det største parti i Folketinget, kan politisk vedholdenhed og folkelig opbakning skabe gode resultater.

Da Enhedslisten for ca. fem år siden stillede forslag om minimumsnormeringer i Folketinget, var det kun Enhedslisten og Alternativet, der bakkede op om forslaget. I dag er der mange der gerne vil stå fadder til, at der tilføres børnene flere ressourcer. Det næste skridt her handler om, at minimumsnorneringer skal gælde i den enkelte institution, det skal ikke blot være et kommunalt tværsnit.

Første gang, der skulle vedtages en bindende klimalov, var det kun Enhedslisten og Alternativet, der kunne gå ind for forslaget, men når forslaget om en bindende klimalov, der blandt andet skal reducere CO2-udledning med i 70 procent i 2030, fremsættes i Folketinget i februar 2020, er det kun Nye Borgerlige og Liberal Alliance, der ikke står bag.

Fra Enhedslisten er vi selvfølgeligt glade for, at der er så mange partier, der inden for de seneste fem år har skiftet holdning, ikke mindst på baggrund af et folkeligt pres om ordenlige vilkår for børn og unge samt, en stigende bevidsthed om, at vi er kommet for sent i gang med at gøre noget for klimaet.

Vi glæder os over, at stadig flere danskere erkender, at vi ikke kan ikke skubbe klimatiltagene ud i fremtiden, for så bliver der ikke en fremtid. Vi er i dag nået et punkt, hvor det ikke er viden eller holdninger der mangler, nu skal vi have handlinger.

Lokalt har Enhedslistens vedholdenhed betydet, at Sorø nu udarbejder en fattigdomsstrategi, som foreslået af Enhedslisten og besluttet i byrådet i 24.januar 2018 og siden konfirmeret i byrådet den 30. maj 2018. Siden er der ikke sket meget, men nu er strategien genbesluttet på byrådsmødet den 28.januar 2020, og så regner vi med, at strategien endeligt bliver hevet op af syltekrukken og realiseret.

Også her skal vi sætte handling bag ordene. Det er Enhedslistens opfattelse, at de økonomiske livschancer de fattige har, er uværdige og respektløse. Børn i familier med fattigdom er markant ringere stillet end de børn og unge, der ikke vokser op i fattigdom.

Der er lavet masser af undersøgelser, der viser, at konsekvensen af børnefattigdom kan være livsvarig, og ikke mindst at fattigdom har store konsekvenser for uddannelse, beskæftigelse og helbred

I længden er det dyrt, socialt, menneskeligt og økonomisk, hvis vi ikke sikrer ordentlige vilkår for alle. Når vi har fattigdom i Danmark i 2020 er det et udtryk for at straffe børn med elendige kår, ud fra kriterier de som hovedregel ikke selv er herrer over.