Af Stephen Møller-Hansen, Birgitte Hansen og Jette Kildegaard, Blå Fornyelse. 

Blå Fornyelse, liste G, stiller op til kommunalvalget i Sorø Kommune. Vi er liberale, vi støtter Venstre på landsplan, men her i Sorø Kommune, ja, der synes vi, at der trænger til lidt Blå Fornyelse.

Vi har ingen spidskandidat eller top, man er sin egen stemme. Vi er ligestillede, samme holdning som vi har til vores medborgere.

Vi mener, at skatten skal holdes i ro, så der forsat er styr på økonomien, og vi kan få indhentet noget af det forsømte eks. vedligeholdelse af vores folkeskoler. Vi skal fortsat have seks folkeskoler i kommunen, og eks. skal Ruds Vedby skole være et naturligt valg i området.

Vi ønsker ledelsen af vores daginstitutioner tilbage til decentral styring, ligesom vores folkeskoler skal fratages det store pres med projekter m.m. fra politisk hold. Vi skal stole på, at det uddannede personale i vores institutioner og skoler kan varetage opgaven, de er uddannet til.

Vi skal som politikere være med til at sikre, at de unge er uddannelsesparate, når de forlader folkeskolen, både fagligt og socialt.

De ældre skal have frit valg mht. madlevering og hjemmepleje. Gerne mulighed for at vælge friplejehjem.

Vores idrætsforeninger og frivillige skal have bedre rammer.

Vi er… Blå Fornyelse.