Sorø Bevaringsforening deltog i Foreningernes Dag forrige weekend.

Foreningen arbejder for bevaring af gamle bygninger, bymiljøer og landskaber med arkitektonisk eller kulturhistorisk interesse. Foreningen samarbejder med Sorø Kommune om bevaring eller genskabning af bygningernes oprindelige udseende.

Om sommeren arrangerer Sorø Bevaringsforening byvandringer v/ formand Helge Torm og hvert efterår uddeles præmier for særligt vellykkede istandsættelser af bygninger i byen.

Alstedgård (billedet) er et eksempel på en præmieret bygning. Alstedgård blev præmieret i 2006 for den fine restaurering, der respekterer huset oprindelige byggestil.

På Foreningernes Dag 2010 lød opfordringen om at støtte den gode sag ved at blive medlem af Sorø Bevaringsforening.