Af Niels Hilker, formand for DN Sorø

Skal natur og miljø have bedre vilkår i Sorø Kommune?

Danmarks Naturfredningsforenings sekretariat har udarbejdet en landsdækkende oversigt, der viser, hvad den enkelte kommune bruger til natur og miljø på budgettet i 2017.

Niels Hilker. Foto: DN Sorø

Alle landets kommuner bruger i gennemsnit 0,49 % af deres budget til natur og miljø. I Sorø Kommune bruger vi kun 0,20 %, mens f.eks. nabokommunerne Slagelse og Ringsted bruger hhv. 0,72 % og 0,54 %.

Dataene er indhentet fra Danmarks Statistik, og tallene er trukket fra en række konti, der alle er udvalgt ud fra kriterierne “natur” og “miljø”.

Nu skal vi ikke nødvendigvis hæfte os så meget ved den konkrete procent, da forskel i kontering kan give enkelte afvigelser.

Men vi skal hæfte os ved, at vi har en indikator på, at der i Sorø Kommune er et betydeligt potentiale og iøjefaldende behov for en øget indsats på natur- og miljøområdet.

Det indlysende spørgsmål, her ved indgangen til den kommunale valgkamp, er derfor: Vil kandidaterne forbedre indsatsen på natur- og miljøområdet i de kommende år?