PRESSEMEDDELELSE

Vestsjælland bejler til erhvervslivet
Seks kommuner og DI går nu sammen om at udvikle Vestsjælland til et af Danmarks mest attraktive erhvervsområder.

Uddannelsesniveauet skal løftes, og rammevilkårene for erhvervslivet skal udvikles så det bliver mere attraktivt at drive eller etablere virksomhed på Vestsjælland. Endelig skal fælles markedsføring profilere Vestsjællands styrker og gode placering så flere virksomheder får øjnene op for fordelene ved at etablere virksomhed i regionen.

Det er hovedpunkterne i en ny samarbejdsaftale som DI Vestsjælland nu indgår med Holbæk, Odsherred, Kalundborg, Slagelse, Ringsted og Sorø kommuner.

Det hele skal ske i en dialog mellem kommuner og erhvervsliv.

”Jeg har store forventninger til det nye samarbejde, som er banebrydende netop fordi det er første gang erhvervslivet og kommunerne sætter sig sammen om bordet og forpligter hinanden på en fælles indsats,” siger formand for DI Vestsjælland, Hans Henningsen.

”Når vi ser på erhvervslivets rammebetingelser, er der flere ting som skal løftes i fællesskab hvis det skal nytte noget. Det gælder eksempelvis infrastruktur og uddannelse,” siger Niels Ulrich Hermansen, borgmester i Ringsted Kommune.

”Det er dialogen mellem virksomheder og kommuner som er i højsædet i samarbejdsaftalen. Erhvervsudvikling angår både virksomheder og kommuner, og vi tror på at man når længst hvis man taler sammen,” siger borgmester Martin Damm, Kalundborg Kommune.

”Vestsjælland har en rigtig god beliggenhed midt mellem hovedstadsområdet og Fyn og Jylland. Gennem fælles markedsføring håber vi at sætte mere fokus på Vestsjælland som et sted med muligheder,” siger borgmester Lis Tribler, Slagelse Kommune.

”Kompetencer er altafgørende når det gælder om at ruste Vestsjælland til fremtiden. Derfor vil vi opstille konkrete mål for et uddannelsesløft af arbejdsstyrken og for oprettelsen af flere elev- og praktikpladser,” siger borgmester Thomas Adelskov, Odsherred Kommune

”Alle kommuner arbejder med erhvervsudvikling, og det er oplagt at vi kan bruge hinandens erfaringer. Blandt andet når det gælder om at udvikle rammevilkårene for vores erhvervsliv vil vi se på ”best practice” og lære af hinanden,” siger borgmester Ivan Hansen, Sorø Kommune.

”Vi ved hvor vigtigt det er for virksomhederne, at kommunernes sagsbehandling er hurtig, og at dialogen i øvrigt er smidig og kompetent. Derfor er det oplagt, at vi også her lærer af hinanden,” siger borgmester Søren Kjærsgaard, Holbæk Kommune.

Stående invitation
De syv aftaleparter vil fremover mødes en gang om året for at gøre status på de igangsatte initiativer. Samarbejdsaftalen er åben for andre parter som ønsker at bidrage til erhvervsudviklingen på Vestsjælland.