Af Bo Christensen (medlem af kultur -og fritidsudvalget), på vegne af Den Konservative byrådsgruppe. 

Bo Christensen, De Konservative. Foto: De Konservative.

I foreningslivet skabes venskaber, initiativer og dannelse. Borgere i alle aldre mødes i fællesskaber, og der skabes glæde. Byrådet skal arbejde for, at denne glæde udvikles, for det giver menneskelig og social velvære.

Foreningslivet skal derfor fortsat bakkes op, og jeg ønsker, vi får kigget nærmere på de faciliteter vi har i kommunen, og hvordan de vedligeholdes. Idrætsanlæg med tilhørende omklædningsrum er til for borgerne, og nogle af dem trænger til et eftersyn.

Fodboldbanerne som bruges af et par tusinde unge mennesker i vores kommune skal gennemgås – græsbane som kunstgræsbane – så det fortsat er sjovt at røre sig og spille fodbold.

En ny hjælp til idrætslivet er ansættelsen af en idrætskonsulent. Det er en kommunal investering, som skal hjælpe foreningslivet, og som skal være tilgængelig på deres præmisser.

Idrætskonsulenten skal have indsigt i kommunens foreningsliv, foreningernes vilkår og behov. Idrætskonsulenten skal samtidig kunne bruges som en fødselshjælper til nye initiativer.

De Konservative vil med denne øget indsats håbe på, at foreningslivet kan udvikles til at blive endnu mere attraktivt for alle aldre i hele Sorø Kommune.

GemGem