Styrelsen for Patientsikkerhed traf den 16. maj 2021 afgørelse om at påbyde kommunalbestyrelsen i Sorø Kommune omgående at udstede midlertidigt forbud mod besøgendes adgang til Mølleparken/Blomstergården Plejecenter, da det var nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af Covid-19, jf. epidemiloven § 29, stk. 1. Dette påbud ophæves med øjeblikkelig virkning, meddeler Sorø Kommune.

Det indebærer, at der nu igen er adgang for besøgende på Mølleparken/Blomstergården Plejecenter i sædvanligt omfang. Der er ved beslutningen om ophævelse af påbuddet lagt vægt på, at det af hygiejnesygeplejerske Iben Annette Thomsen den 3. juni 2021 er oplyst, at der ikke er nogen beboere eller ansatte på plejecentret, der er syge med Covid-19. Endelig er der lagt vægt på, at der er foretaget 2 ugentlige testrul af beboere og personale uden fund af nye smittede. Læs mere her.

Foto: ABW
Del på sociale medier