Af Sascha Fich og Edris Qasimi, Radikale i Sorø

Nedrivning af Sorøs første skole, og byggerier der er skudt op i Sorø by i de senere år, har givet anledning til diskussion. Både borgere og politikere har stillet spørgsmål ved det æstetiske udtryk, mangel på helhedstænkning og fravær af god arkitektur.

Medlemmer af kommunalbestyrelsen har stor magt når det gælder lokalplaner, men de er ikke valgt på grund af deres indsigt i, eller interesse for kulturarv og byudvikling. Det kan man naturligvis ikke kræve de har.

For at tilvejebringe et mere kvalificeret og fagligt grundlag før en politisk beslutning anbefaler vi derfor, at der nedsættes et Arkitekturråd.

Et Arkitekturråd, som allerede findes i flere kommuner, skal bidrage med viden og uvildig faglig rådgivning, og medvirke til en hensynsfuld og bæredygtig udvikling af by- og landskabskulturen i hele Sorø kommune, til glæde for alle borgere.

Del på sociale medier