På Professionshøjskolen Absalon er det deres gennemgående ambition, at deres forsknings- og udviklingsaktiviteter skal have en høj videnskabelig kvalitet, skabe værdi for praksis og sætte et væsentligt aftryk på skolens uddannelser. Derfor har de pr. 1. november 2018 oprettet en stabsfunktion for forskning og udvikling, der skal understøtte deres ambition, ved at kunne agere på tværs af hele organisationen, udbygge Absalons fundingarbejde, og styrke opbygningen af eksterne strategiske alliancer med samarbejdspartnere fra andre professionshøjskoler, professionspraksis og universiteter nationalt og internationalt.

Til Stab for Forskning og Udvikling i Sorø søges nu en forskningschef, der skal være leder for 2-3 medarbejdere. Du skal som forskningschef sikre, at de prioriterede mål for afdelingen bliver indfriet. Du får en markant rolle i udformningen af de konkrete målsætninger og operationaliseringen af disse. Du vil få ansvaret for, at staben bidrager til styrket hjemtagning af eksterne forsknings- og udviklingsmidler. Derudover vil du få ansvaret for at staben er drivende i udviklingen af Absalons organisatoriske forskningskompetencer, og i sikring af dokumentation af aktiviteter og resultater, herunder en stærkere databaseret opfølgning på anvendelsen af Absalons forskningsmidler.

Du får som forskningschef for Stab for Forskning og Udvikling en vigtig rolle i forhold til at understøtte, at forsknings- og udviklingsaktivitet er af en høj videnskabelig kvalitet. Det er derfor vigtigt, at du har de rigtig kompetencer.

Læs mere om kompetencerne, og hvordan du ansøger lige her. Ansøgningsfristen er den 10. december 2018.

Foto: ABW