Jørgen Mogensen, der leder Lokalarkivet i Dianalund, har været i Lokalarkivets gemmer i anledning af de legepladser, der er ved at blive opført i centrum af Dianalund netop nu. Her har han fundet andre eksempler på byens legepladser igennem årene.

Børne og Ungeudvalget under DUR har haft held, flid og kommunale penge til at bygge legepladser i Dianalund i et omfang og med en fart, der godt nok kan tage pusten fra en.

Det betyder dog ikke, at der ikke i andre tider også var folk, der puslede med ideer om legepladser og fik held til at opfører nogle.

Da Dianalundcentret i midten af 1980’erne var udbygget etablerede det en legeplads for mindre børn ved siden af parkeringspladsen. Den eksisterer til dels stadig.

Omkring 1990 havde Fritidsnævnet held til at afsætte penge på det kommunale budget til legepladser. Der var dog for få penge afsat, og kun en legeplads ved Niløse skole blev bygget på initiativ af forældrene.

I 1993 blev Dianalund Skatepark indviet på Holbergskolen. Nogle teenagedrenge havde lavet en interesseklub, og med kommunale midler fik de lavet en række skateboardramper, der først stod på Holbergskolen, senere på det grønne areal mellem Ventemøllegården og Borgerhuset.

I 1999 ville Idrætsforeningen opføre en forhindringsbane på det trekantede jordstykke ved tennisbanerne. Underlaget skulle være et 25 cm tykt gruslag, som vejvæsenet ville sørge for, og kommunen ville stå for tilsynet. Idrætsforeningen ville selv betale 55.000 kr. Alt gled glat igennem det kommunale system, selvom Tennisklubben i en såkaldt nabohøring var imod, da de mente, at støj fra banen kunne genere tennisspillerne. Men kommunen ignorerede denne protest. Firmaet skulle kun have 50.000 kr. for opstilling af banen. Så alt så lyst ud, og banen blev etableret.

Legestativet i Byparken 2011. Foto: Lokalarkivet

Banen stod der i mange år, og de sidste rester blev først taget ned i forbindelse med den nye bane, der blev etableret her i 2018.

I forbindelse med Dianalunds 110-års jubilæum i 2011 blev der etableret en legeplads i Byparken foranlediget af Borgerforeningen, men betalt af kommunen. Denne legeplads blev et par år senere udvidet således at også småbørn kunne lege her. Legepladsen står her endnu.

Alle disse tiltag blegner dog en kende i forhold til det, der er ved at ske i denne tid i Dianalund, skriver Jørgen Mogensen til Dit Sorø.

Naturen er dog den bedste legeplads: her plasker børn rundt i en mægtig regnvandspyt, der havde dannet sig ved blok G på Holbergskolen i 2010. Foto: Lokalarkivet
Man har også brugt Tersløse Bøgeskov som legeplads. Blandt andet har man tændt bål og brugt salmebøger som brænde. Foto: Lokalarkivet 2017